Det säger Daniel Lind, en av de drivande i simhallsföreningen efter att den ekonomiska föreningen Åtvidabergs simhall haft årsmöte.

– Vi hade en diskussion om vad som händer, eller inte händer. Beslut om folkomröstningen är uppskjutet och utredningen dröjer. Det är klart att vi är frustrerade, fortsätter Daniel Lind.

Föreningen startades under våren förra året med ett mål - att få igång en simhall igen.

Simhallsföreningen har presenterat egna beräkningar och utgått från ideella arbetsinsatser och kommunalt bidrag till drift och investeringar.

Under våren lämnade föreningen in 2 200 namn för en folkomröstning om en simhall i Åtvidaberg med en förhoppning om en folkomröstning i samband med valet i september.

De förhoppningarna grusades när kommunalrådet Elisabet Edlund (S) för ett par veckor sedan gav ett besked som uteslöt den möjligheten.

–  Vi kommer inte att hinna förbereda en folkomröstning till valet, sa hon och hänvisade till att formella processer tar lång tid och att en folkomröstning kan ske först i samband med EU-valet i maj nästa år.

Hon pekade också på att den utredning om simhallens skick och status som S+M-majoriteten tagit initiativ till, måste bli klar.

Enligt kommunens avtal med leverantören skulle en förstudie vara klar i slutet av mars, men slutrapporten har försenats.

– Ibland känns det som om kommunen förhalar. Vi känner ingen trygghet i processen, säger Daniel Lind och efterlyser dialog med kommunen.

– Vi vill vara med och prata om detta. Det finns mycket kunskap i föreningen.

Kommunens samhällsbyggnadschef Rikard Spalle ger flera förklaringar till att förstudien dröjer.

– Vi har upptäckt ett antal frågetecken och behöver komplettera. Det är inte ovanligt i så här stora utredningar, säger han.

Ett första utkast har kommit till kommunen. Det bedöms av kommunen vara ett arbetsmaterial och uppges inte vara offentligt.

Kan du säga något om det som kommunens konsult kommit fram till?

– Skicket är inte bra. Det gäller framförallt den tekniska utrustningen. Det har gått lång tid sedan simhallen var igång och underhållet har varit eftersatt under lång tid. Det finns klor i luften som angripit elektronik och teknisk utrustning.

Hur är det med bassängerna?

– De skulle behöva kaklas om, men då talar vi om enorma belopp - det skulle sannolikt vara bättre att bygga nytt. Vi diskuterar med konsulten om det finns alternativa lösningar och ett annat sätt att täta bassängerna.

Enligt Rikard Spalle väntas ett andra utkast på förstudien i dagarna. Det kommer att gås igenom av kommundirektören Robert Bredberg och biträdande kommundirektör Stefan Nilsson innan en slutrapport sammanställs.

Kritiker skulle kunna spekulera om det skälet. Är det för att driva upp kostnaderna för en simhall och därmed visa att det blir för dyrt för att genomföras?

– Det är snarare tvärtom. Vi försöker hitta alternativ som är möjliga, både för kommunen och för föreningen. Vi har bett konsulten om ett möjligt alternativ.

Rikard Spalle betonar att kommunen vill hålla en god dialog med simhallsföreningen.

– Jag vet att det finns flera personer i föreningen som är väldigt kompetenta och duktiga, säger han och uppger att kommunen kommer att ta en dialog med representanter för föreningen.