Det föreslår Lars Karlsson som bor i Falerum och som reagerat på att det frivilliga brandvärnet inte är utrustat med en hjärtstartare.

– Värnet är ofta först ute på olyckor. De åker fem, tio minuter efter larm och hinner ofta fram till olyckor före stationen i Åtvidaberg, hävdar Lars Karlsson.

Han menar att värnet, i händelse av ett hjärtstopp skulle kunna göra livräddande insatser.

– Om de hade en hjärtstartare, så skulle de kanske kunna rädda liv, säger han.

På Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, svarar kommunikationsstrateg Sylvia Rydström att RTÖG endast har hjärtstartare på de stationer där det finns avtal med Region Östergötland om IVPA-larm (I väntan på ambulans och hjärtstopp). Det innebär att SOS Alarm larmar ut räddningstjänst då de bedömer att de är framme hos patienten före ambulansen vid livshotande läge, misstänkt luftvägsstopp, svår andnöd och livshotande blödning.

– Något sådant avtal har vi inte för värnet i Falerum. Det är också regionen som bekostar dessa hjärtstartare och som bedömer var det går att ha dem, säger Sylvia Rydström och hänvisar till Region Östergötland.

För Linda Frid Jaensson, verksamhetsutredare inom enheten för prehospital vård inom region Östergötland, är frågan om hjärtstartare/defibrillator till brandvärnet i Falerum ny.

– Den har, såvitt jag vet, inte kommit upp tidigare, säger hon.

Hon uppger att endast ett brandvärn i länet har hjärtstartare och larmas ut vid hjärtstopp. Det är Arkösund, som får larm samtidigt som deltidstationen i Östra Husby larmas ut.

– Vi kan inte förlita oss på att ett brandvärn åker, eftersom de är frivilliga.

Linda Frid Jaensson säger att frågan om hjärtstartare i Falerum kan föras i dialog med RTÖG.

– Om behovet finns kan vi självklart se över det. Vi är måna om invånarna i Östergötland.

Region Östergötland har idag 54 defibrillatorer placerade inom räddningstjänst i länets samtliga kommuner.