Behovet av fler gruppbostäder för personer enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har varit stort under flera år.

– Vi har inte kunnat komma till skott tidigare, det har kommit saker emellan som gjort att det fördröjts, säger Ann Hemmingsson.

Redan 2017 pekade kommunen ut mark i Villahagen som lämplig för byggnation. Boende i närområdet opponerade sig och detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som slutligen avslog överklagandet.

Artikelbild

| "Jag har pratat med en av dem som ska flytta in. Längtan är stor efter att få egen bostad", säger Joakim Lehman, enhetschef inom LSS.

Den långa väntan på ytterligare boende inom LSS har kostat på. Kommunen har i ett flertal fall dömts att betala en så kallad särskild avgift till staten, eftersom man beviljat boende men inte haft bostäder för att kunna verkställa sina beslut.

– Jag är glad att vi äntligen är i gång, säger Ann Hemmingsson när hon tillsammans med kommunens samhällsbyggnadschef Rikard Spalle, fastighetsförvaltare Mikael Sjöberg och enhetschef inom LSS Joakim Lehman står utanför det avspärrade byggområdet längs Jan Carls väg.

Bakom staketet har träd fällts och jord schaktats undan. Bergknallar som sticker upp ska sprängas bort inom kort.

– Det kommer att bli vissa olägenheter för grannarna en tid, säger Mikael Sjöberg.

Artikelbild

| Här vid Jan Carls väg har arbetet för byggnation av i första hand sex lägenheter i en gruppbostad påbörjats. Beslut om ytterligare en gruppbostad kan komma att tas.

Detaljplanen medger två gruppboenden och ett flerfamiljshus. I första hand bygger kommunen en gruppbostad med sex lägenheter, men färdigställer även marken för eventuellt ytterligare en gruppbostad med sex lägenheter.

– Det finns inga beslut om en andra etapp än, vi avvaktar och ser behovet, påpekar Ann Hemmingsson.

Joakim Lehman vet behovet av den första etappen och uppger att bostäderna redan är tilldelade.

– Det kommer att vara yngre människor, mellan 20 och 30 år som ska flytta in.

Han säger att han nyligen talat med en av dessa, som uttryckt stor längtan efter att få flytta till en egen bostad och redan planerar hur bostaden om 45-46 kvadratmeter med sovrum, vardagsrum och kök ska inredas.

Under början av 2020 ska bygget vara färdigt. Mikael Sjöberg visar skisser från Falk arkitekter, Åtvidaberg.

– Man har utgått från den befintliga byggnationen med äldre hus här, säger han och visar hur två huskroppar med sadeltak kommer att förbindas med en lägre byggnad.

Rikard Spalle som arbetat med planeringen är nöjd:

– Det känns bra att vi kan tillskapa nya bostäder i Åtvidaberg, säger han.