– Det måste finnas fler än jag som har kläder som bara hänger och inte används, säger Gudrun Friström som tagit initiativ till att den lokala Naturskyddsföreningen ska delta i Naturskyddsföreningens nationella klädbytardag den 6 april.

Lokalt får föreningen hjälp med det praktiska. Elever som går första året på handelsprogrammet på Bildningscentrum Facetten bidrar med marknadsföring och kommer också att arbeta under klädbytardagen.

– Det är nyttigt för oss elever att få göra något konkret, men också bra för miljön. Jag hoppas att många lämnar in kläder och att ungdomar också tar chansen, säger Olivia Rosén som går på handelsprogrammet.

Klädbytardagen kommer att hållas i ABF-lokalen på Stortorget. Mellan kl 10.30 -11.30 kan de som vill lämna in upp till fem plagg. Eleverna hänger upp plaggen och öppnar kl 12 för själva byteshandeln som kommer att pågå under cirka en timme.

– Man får en lapp per plagg man lämnat in och kan byta lappen mot annat plagg, förklarar Olivia Rosén.

Gudrun Friström ser klädbytardagen som ett sätt att bidra till ett mera hållbart samhälle.

– Det är ett bra sätt att minska resursslöseri. Det som går att använda ska användas.

Liknande tankar förs fram i ett alldeles färskt medborgarförslag, som når fullmäktige under onsdagen. En kvinna vill att kommunen jobbar för att tillsammans med föreningar ordna en klädbytardag och motiverar med att det skulle vara ett led i kommunens arbete med hållbarhet.

– Jag visste inte att det var på gång redan. Vad bra, säger kvinnan.