I mitten av januari lämnade Mira Wedenberg uppdraget som kommunalråd/vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon hade redan under sommaren 2017 släppt ett annat uppdrag, som ordförande i barn- och utbildningsutskottet.

Skälet var tillökning i familjen.

– Jag kunde inte ta föräldraledigt från förtroendeposterna. Vi har inte sådana regler i Åtvidabergs kommun. Jag var tvungen att lämna mina uppdrag, säger Mira Wedenberg.

I samband med att Mira Wedenberg lämnade kommunalrådposten ansökte hon om ett så kallad ekonomiskt omställningsstöd och blev den första i Åtvidabergs kommun att ta del av det.

Fullmäktige sa 2014 enhälligt ja till ett centralt avtal om omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Avtalet innebär bland annat att den som haft ett förtroendeuppdrag på minst 40 procent under minst ett år och frånträder sina uppdrag - oavsett orsak- kan få omställningsstöd under en begränsad tid.

I Mira Wedenbergs fall innebär avtalet att hon kan få stöd under nio månader med 85 procent av vad hon skulle tjänat på sina tidigare 90-procentiga uppdrag. I reda pengar rör det sig om drygt 33 000 kronor i månaden.

Stödet ges inte per automatik. Det är frivilligt och den enskilde måste ansöka om det i kommunstyrelsens personalutskott.

Wedenbergs ansökan granskades av kommunens personalenhet utan invändningar och godkändes senare utan några politiska invändningar i utskottet. Stödet har hittills betalats ut under tre månader.

Någon motprestation krävs inte. Det vill säga, Mira Wedenberg behöver inte arbeta för en omställning från politiskt arbete till ordinarie arbetsliv.

I praktiken är hon föräldraledig, men uppger att hon i dagsläget inte tar ut föräldrapenning.

Är det rimligt att du tar ut omställningsstöd från kommunen när du kunnat ta ut föräldrapenning?

– Jag hade kunnat ta ut föräldradagar och omställningsstöd samtidigt, säger Mira Wedenberg och ger flera skäl till att hon ansökte om stödet.

– Jag har rätt till det. Jag lämnade ett fast jobb för att jobba politiskt och har ingen anställning att gå tillbaka till.

Inför valet i september står Mira Wedenberg som nummer ett på Moderaternas lista till fullmäktige. Det är inte detsamma som att hon är försäkrad ett förtroendeuppdrag, även om hon vill tillbaka och då helst tillbaka på ett heltidsuppdrag.

– Jag känner en enormt stor osäkerhet inför min framtid och måste vara beredd att söka jobb efter årsskiftet.

Som osäkerhetsfaktorer nämner hon valutgången, eventuella kryss på partikamrater och samverkan mellan partier.

– Jag tar inget för givet.

I sitt resonemang om omställningsstöd ingår också föräldraförsäkringen, där Mira Wedenberg pekar på att hon vid dotterns ettårsdag måste ta ut föräldrapenning under fem dagar i veckan för att få behålla en högre SGI, sjukpenninggrundande inkomst.

– Den tryggheten är viktig. Det finns inget som garanterar att jag inte blir långtidssjukskriven.