Hur ser din drömskola ut? Den frågan ställdes till alla elever i årskurs fem på Alléskolan. Med uppdraget följde ett krav: drömskolan skulle vara hållbar ur ett miljöperspektiv.

Eleverna delades in i grupper med elever från de olika klasserna. Snart flödade både fantasi och kreativitet. Maja Malmsten Forsén berättar om sin grupp:

– Vi hade mycket idéer i början och fick inte ihop allt. Men så fick vi ihop det till slut, säger hon när femmorna under onsdagen håller öppet hus och presenterar sina arbeten.

Artikelbild

| Många idéer. Nathalie Knutsson, Irma Hasanacevic, Maja Malmsten Forsén och Taha Abokaffs har tänkt miljösmart.

Här finns mängder med modeller, de flesta i kartong och återbrukat material. Många grupper har försett sina drömskolor med solpaneler, några vill ha vindkraft. Flera har system för återvinning och källsortering. Några presenterar byggmaterial; svenskt trä, tegel och återbruk av rivningsmassor. Färgerna ska vara miljöanpassade och skolgårdarna fyllda med utrustning för lek.

Alma Mellström, Astrid Fredriksson och Valdemar Nyman Östlund håller sin presentation över en skalenlig skiss. De har en återvinningsstation i klassrummet och skiljer matavfallet från brännbart avfall.

– Då får vi kompost, som vi kan ha i ett växthus för att odla, förklarar de.

De vill ha skoförbud i klassrummet för att minska behovet av "miljöfarliga städmedel". Datorerna drivs självklart med egen energi från solceller på skolans tak.

Artikelbild

Skolgård. Flaggan är hissad.

Bland besökarna syns föräldrar och skolkompisar. Likaså biträdande kommunchef Stefan Nilsson och samhällsbyggnadschef Rikard Spalle. De låter sig både imponeras och inspireras av eleverna engagemang och kreativitet.

– Jag skriver ner många idéer och tar till mig. Intressant att se vad eleverna vill ha för att trivas i sin skolmiljö, säger Spalle.