Det är nästan på dagen tre år sedan som Joakim Magnusson lämnade in en motion till fullmäktige.

Han var inte ensam om förslaget. Partikamraten Muharrem Demirok (C) i Linköping lämnade in en likalydande motion i Linköping.

De presenterade sitt förslag under en gemensam presskonferens i Åtvidaberg. Förslaget byggde på en idé om att en byggherre som får byggrätter tilldelade i Lin­köping ska också bygga i Åtvidaberg.

Metoden var redan provad inom andra kommuner, men aldrig tidigare över kommungränser.

Muharrem Demirok sa bland annat:

– Kommungränsen ska inte vara ett administrativt hinder. Vi vill se gemensam marktilldelning som ett reg­ionalt instrument.

Med motionen ville de båda centerpartisterna att respektive kommun skulle utreda möjligheterna för gemensam marktilldelning och även utreda lämpliga områden i respektive kommun.

I Linköping besvarades motionen för ett år sedan. Det blev avslag med motiveringen att förslaget bryter mot kommunallagen. En kommun får bara göra sådant som gynnar den egna kommunens invånare. Linköpings kommun kunde inte hjälpa Åtvidabergs kommun att sälja mark, på det sätt som föreslogs i motionen.

I Åtvidaberg har det tagit längre tid att besvara motionen, men tolkningen i svaret skiljer sig inte från Linköpings: "Markförsäljningen i Åtvidaberg är kommunens eget ansvar och det ankommer inte Linköpings kommun att bistå med detta."

Svaret når fullmäktige för godkännande i slutet av månaden. I det finns också ett resonemang om att den marktilldelning som motionen beskriver skulle innebära en värdeöverföring från Linköpings till Åtvidabergs kommun, det vill säga att Linköping skulle få betala för ökad lönsamhet i Åtvidaberg genom att sänka sin egen. Det strider mot kommunallagen, som anger att kommunen bara ska handha det som är av allmänt intresse för den egna kommunen.

Fullmäktige föreslås avslå motionen.

Joakim Magnusson var oppositionsråd när motionen skrevs. Han sitter nu som kommunalråd för majoriteten av S, C, L och V och lät förslaget passera utan reservation eller debatt i kommunstyrelsen.

– När vi skrev motionen var det inte säkert att den skulle ha lagstöd, säger Joakim Magnusson och fortsätter: – Vi ville belysa frågan och andemeningen var att man skulle nå mer kommunal samverkan.

Joakim Magnusson säger att han kommer utveckla sin syn i fullmäktige.