Det var en rävhona som gick in i en av kommunens fällor på Fågelsången under förmiddagen på söndagen. Svansen var sårig och delvis pälslös, liksom delar av bakbenen och svansroten. I väntan på veterinär kliade räven frenetiskt på sina skinnflådda hasor.

Distriktsveterinär Karin Kongslien konstaterade direkt att räven var drabbad av skabb och kraftigt avmagrad. Den avlivades lugnt och stillsamt.

Senare under söndagen kom rapporter om ännu en sjuk räv i Åtvidaberg. En kvinna tog bild på en räv på Fågelsången med mera utbrett skabbangrepp. Hon skrev på Facebook att räven ”Stannade upp hela tiden för att klia sig”.

Johan Gustafsson, verksamhetschef inom gata och park på kommunen med ansvar för frågor om vilda djur i tätorten, berättar att han fått ytterligare rapporter:

– Den ska finnas en räv till som är illa medfaren. Den går på tre ben och har synts i Långbrott. Vi låter våra fällor vara kvar.

Kringstrykande rävar i tätorten har engagerat djurvänner både i och utanför Åtvidaberg. Johan Gustafsson har bland annat kontaktats av artisten Lili Päivärinta, som är engagerad i Djurens Ö, där vilda djur rehabiliteras för att kunna släppas ut i naturen igen.

– Jag lovade att vi kommer att släppa ut eventuellt friska rävar om de går in i fällorna.

På sociala medier har flera personer fört fram åsikter om att kommunen bör behandla infångade skabbsjuka rävar. Där ger Johan Gustafsson klart besked:

– Vi får inte behandla vilda djur.

Det bekräftas av Mia Kjällander, vilthandläggare på länsstyrelsen i Östergötland. Hon hänvisar till både lagstiftning och djurskyddsskäl.

– Man får hålla ett vilt djur i fångenskap under 48 timmar. Därefter behöver man tillstånd för att transportera och behandla djuret på en rehabanläggning, som har tillstånd för just det djuret. 70 procent av de vilda djur som tas till dessa anläggningar avlivas direkt, säger Mia Kjällander och tillägger att många vilda djur far mycket illa av den stress det innebär att fångas in.

Hon tillägger att kommunen fattat rätt beslut om avlivning av tiken i söndags och utgår från jaktförordningen som anger att:”Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark”.

– Det är rätt att avliva skabbrävar, både för individen men också för att skydda resten av stammen och hundar och katter som också kan drabbas.