På Alléskolan har valet varit en del i undervisningen för Alléskolan åk 4-6 , särskolan 4-6 och 7-9 och förberedelseklassen. Eleverna har haft fokus på de olika riksdagspartierna och vad de tycker om skolan.

Undervisningen har handlat om valsystemet samt om hur riksdag och regering arbetar.

Under slutet av skolveckan hölls skolval.