Det är slutsatsen av kommunens svar på en synpunkt om övergångsställe vid Lillsvängen.

Här passerar dagligen pendlare på väg till busshållplatserna vid den röda bron.

En åtvidabergare skrev nyligen till kommunen med en önskan: " Markera ett övergångsställe, med eller utan blinksignal, snarast innan olyckan sker."

Mannen uppmärksammar kommunen på att det uppstår farliga situationer när fotgängare ska ta sig över vägen. "Speciellt när det är mörkt ökar riskexponeringen för fotgängarna, framförallt när det kommer många sådana från bussen".

På kommunen är problemet känt. Verksamhetschef Johan Gustafsson med ansvar för gata och park svarar brevskrivaren att kommunen identifierat Lillsvägen som en av ett antal korsningspunkter mellan bilister och oskyddade trafikanter.

"När vi tittade på denna korsningspunkt konstaterades att förutsättningarna för att anlägga ett övergångsställe saknades", skriver Johan Gustafsson och fortsätter med en rad skäl till att inte anlägga ett övergångsställe: " järnvägsövergången, lutningen på Lillsvängen, siktsträckor och hastigheter".

Sammantaget konstaterar Johan Gustafsson att trafiksäkerheten inte kan garanteras för den oskyddade trafikanten.

Kommunen anlade istället för ett övergångsställe en passage, "så att vi inte skapar en falsk trygghet för gångarna/cyklisterna, utan att de måste själva se sig för innan de passerar".

I sitt svar skriver Johan Gustafsson att kommunen, för att förbättra situationen, kan sätta upp en varningsskylt som varnar trafikanter för att det finns en passage på sträckan.