Det föreslår en kvinna i ett medborgarförslag till kommunen för att minska olycksrisker och skapa trygghet för både fotgängare och bilister.

Hon beskriver att nästan hela vägsträckan om 1,4 kilometer är utan vägren och fortsätter: "Motionärer, söndagsstrosare, hundar och cyklister hamnar på vägbanan på en sträcka med 80 km/h hastighetsbegränsning. Vintertid gör mörker och snövallar det extra riskfyllt när människor och bilar ska samsas på denna smala väg".

Kvinnan föreslår att en del av stråket skulle kunna anläggas på det befintliga motionsspåret.