– Jag är naturligtvis glad över det, säger Carl G Nilsson som fått igenom en del i en omprövning av Migrationsverkets senaste beslut i fallet Vlora och hennes döttrar på tio och tolv.

I januari avslog Migrationsverket Vloras senaste ansökan om arbetstillstånd. Skälen var som tidigare:

• Migrationsverket ansåg inte att hennes arbetsgivare, Städ- och Fastighetsskötsel i Åtvidaberg, som Vlora varit fast anställd hos under tre år, hade tillräcklig ekonomi för att kunna anställa henne.

• Vlora hade trotsat verket tidigare. Hon hade stannat kvar i Sverige trots avvisningsbeslut och fått ett återreseförbud som gäller till juli i år.

Carl G Nilsson har upprepat försökt häva återreseförbudet och argumenterat med att familjen inte kunnat återvända. Vlora fruktade för sitt och barnens liv.

– Det finns förmildrande omständigheter. Barnen har levt större delen av sina liv här. De har vuxit upp i Sverige, gått i förskoleklass och skolan här. De talar svenska, de har stark anknytning till Sverige.

Han lägger till att Vlora genom åren arbetat och försörjt sig själv och sina barn. Kenneth Axelsson, vd på Städ- och Fastighetsskötsel i Åtvidaberg tvekar inte om att återanställa Vlora.

– Hon behövs här, säger han.

I april förra året lämnade familjen Sverige frivilligt. Alternativet var tvångsutvisning. Strax efter återkomsten sökte Vlora arbetstillstånd.

– Runt midsommar fick vi svar. Migrationsverket ifrågasatte arbetsgivarens ekonomi och förmåga att kunna betala lön, säger Carl G Nilsson.

En ny ansökan lämnades in. Åtvidabergs sparbanks vd Ronny Mårtensson lämnade garantier om arbetsgivarens förmåga.

När beslutet om avslag kom i januari begärde Carl G Nilsson omprövning, återigen med bankens garantier. Mårtensson menade att det inte var rimligt att avslå Vloras ansökan med hänvisning till bolagets ekonomi och ifrågasatte hur Migrationsverket gjort sin analys.

Migrationsverket ändrade snabbt skälen för beslutet och skriver: ”Det har visats att företaget, enligt redovisade handlingar har ekonomiska möjligheter att uppfylla villkoren i sitt anställningserbjudande."

– En upprättelse för företaget, säger Kenneth Axelsson och medger att det varit kämpigt att bli ifrågasatt.

Bolaget med 22 anställda har inte visat underskott. Löner och försäkringar har betalats utan avbrott. Axelsson uppger att bolaget vuxit kraftigt under 2018, med följd att omkostnaderna inledningsvis blev höga.

– Vi drabbades av växtvärk. Vi har stor efterfrågan och har inte sagt nej till kunder. Vi har ökat omsättningen, men också haft svårt att hantera mer och längre resor. Sedan september har det vänt.

Har du möjlighet att anställa Vlora idag?

– Absolut. Vi har svårt att rekrytera rätt personal idag.

Han sätter ett litet hopp till att Migrationsverket ska ompröva återreseförbudet. Carl G Nilsson har fått besked om att ärendet ska gås igenom innan Migrationsverket lämnar det till domstol för avgörande.

– Jag hoppas att det går fort, säger Nilsson.

Han håller i det konto i Åtvidabergs sparbank som finns för frivilliga bidrag till familjens uppehälle i Kosovo. Engagemanget för familjen har varit mycket stort i Åtvidaberg.

– Det finns en del kvar, men vi klarar oss inte fram till sommaren.