– Omvärlden ställer högre krav på kommunen att förnya sitt säkerhetsarbete, säger kommundirektör Robert Bredberg och pekar bland annat på att ny lagstiftning kommer att ställa nya krav på landets kommuner.

Han fortsätter:

– Det gäller till exempel civilförsvaret. Ny lagstiftning kommer att tydliggöra vad kommunerna ska ansvara för.

Samtidigt konstaterar Robert Bredberg att landets kommuner ställs inför nya hotbilder.

– De ser annorlunda ut i dag jämfört med tidigare. Det kan vara väpnat hot, terrorhot och klimatförändringar. Det skruvar åt kraven på kommunerna.

För att möta dessa har kommunen inrättat en ny tjänst som säkerhetschef, till största delen med stöd från staten.

Anders Finn tillträdde i december.

– Det är mycket att göra och mycket att sätta sig in i, säger han och listar några av sina arbetsuppgifter:

– Det är en ny mandatperiod och då ska kommunens krishanteringsplan uppdateras. Den ska fungera året runt, i ur och skur. Jag ska också utbilda en ny krisledningsgrupp, med både politiker och tjänstemän.

– Övergripande ska jag stötta förvaltningarna i deras säkerhetsarbete. Det kan gälla brand, IT-säkerhet, skalskydd, bevakning, hot och våld. Mycket handlar det om att bygga upp en säkerhetskultur i förvaltningarna. Där vill jag stötta, utbilda och inspirera och ha med mig medarbetarna, säger Anders Finn.

Även försäkringsfrågor läggs på Anders Finns bord.

– Avsikten är att vi bättre ska möta försäkringsbolagens krav och därmed kunna sänka kostnaderna för försäkringar.

En annan arbetsuppgift blir att göra en säkerhetskontroll på kommundirektören.

– Jag ska göra en bedömning om han löper risk att utsättas för påtryckningar genom sitt umgänge eller sätt att leva.

Robert Bredberg ser inte obekväm ut inför en kommande granskning, utan välkomnar det som väntar.

Anders Finn kommer ursprungligen Dalarna. Han har arbetat inom räddningstjänsten i 17 år med olika arbetsuppgifter, från utbildning och operativt arbete till ledande befattningar som enhetschef, insatsledare och räddningschef.

Efter tjänstgöring på västkusten flyttade han med familj till Sturefors och har arbetat inom Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG som inre befäl i närmare tre år.

Kommer du inte sakna den puls som räddningstjänsten innebär?

– Jag vill jobba mera övergripande och med helheten. Jag vill optimera hur vi använder våra skattemedel och hitta nya samarbetsformer.