Utbudet av lägenheter i Grebo är litet.

– Jag vet att många äldre vill lämna sina villor och fortsätta bo kvar i Grebo. Jag vet om någon som mot sin vilja fått flytta till Linköping, säger Håkan Johansson, som driver Lågenergihus och som själv bor i Grebo.

Han har tidigare exploaterat Prästgårdsområdet i samhället med villor, som främst köpts av unga barnfamiljer och vill nu gå vidare med bostäder för den äldre generationen. I en ansökan till kommunen frågar han om planbesked och markköp av tennisbaneområdet, som ligger i direkt anslutning till Mårsängsvägen.

– Tennisbanorna och området står och förfaller idag. Det är ingen som använder eller sköter dem längre, säger Johansson och menar att marklägenheter skulle lyfta området.

Han föreslår att en äldre klubbstuga i området och tennisbanor flyttas. Stora delar av grönytorna mot skogskanten kan vara kvar för exempelvis rekreation.

Planen rymmer uppemot 20 marklägenheter om 50-70 kvadratmeter med uteplats och liten grönyta.

– Jag tror att behovet idag och inom ett par år är 15 lägenheter. Det skulle frigöra villor för inflyttning.

Håkan Johansson uppskattar kommunens förvärv av Norrby för framtida byggnation, men tror att seniorlägenheter bör ligga i de centrala delarna av Grebo.

– Förutsättningarna vid tennisbaneområdet är mycket goda, säger Håkan Johansson som nu inväntar kommunens svar på sin ansökan.