– Vi får se vad som händer på fullmäktige, säger Mira Wedenberg och syftar på decembersammanträdet som hålls 19 december.

Moderaternas fullmäktigegrupp har antagit valberedningens förslag att föreslå Mira Wedenberg som nytt oppositionsråd.

Efter att S+C+V+L bildat majoritet med stöd av MP i en valteknisk samverkan kvarstår tre partier i opposition; M, SD och KD.

Det är till någon av dessa som oppositionsrådsposten ska gå.

M fick 178 röster mer än SD i valet, men partierna är lika stora i fullmäktige med vardera sju mandat.

M gick in i valteknisk samverkan med KD, medan SD står utanför samverkan. Det gör att M räknar med KD:s röst vid en eventuell omröstning.

Enligt praxis lägger majoriteten ner sina röster vid en eventuell votering, men det har skett undantag.

Uppdraget som oppositionsråd motsvarar en halvtidstjänst.

– Det ska bli spännande att gå in i den rollen. Utifrån den kommer jag att gå fram med den politik vi tycker är bra eller bättre än majoritetens, säger Mira Wedenberg.

Hon tillägger att det i uppdraget också ingår att hålla övriga partier i opposition informerade.

– Man ska bjuda in och skapa möjlighet till information.

Ser du någon skillnad i att bli oppositionsråd?

– Ja, vi får lära oss att skriva motioner. Vi har ett valprogram att utgå från och plocka ut. Förhoppningsvis kan jag också vara med och skapa lite mer livfulla debatter. Där vill jag hålla mig till sakfrågor och inte låta andra elda på med småfrågor som tar fokus från sakfrågorna.