För drygt ett år sedan antog fullmäktige ett hållbarhetsprogram. Bakom låg ett omfattande arbete där hela den kommunala och politiska organisationen deltog. Bland annat fick kommunstyrelsen utbildning i hållbarhet.

En av de fem hållbarhetsfaktorer som fullmäktige beslutade om rör hållbar konsumtion och resursanvändning. Specifikt anges att det bland annat sparar på miljön och säkerställer att det finns resurser kvar.

I praktiken har fullmäktige själv missat målet. Under varje sammanträde serveras ledamöter och åhörare kaffe, te och vatten i engångsmuggar och engångsglas av plast.

– Inte bra, säger fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson (S) utan omsvep.

Han tänker tillbaka på en tidigare debatt om pet-flaskor, som ledde till att flaskorna ersattes med tillbringare med vatten och plastglas.

– Vi behöver se över detta igen.

Det blir ingen långbänk av frågeställningen.

– Vi ska bli bättre miljömässigt. Jag hoppas att vi får bort plastmuggarna till nästa gång.

Han tar ett andetag:

– Nä, jag lovar. Nästa gång ska vi inte ha plastmuggar.

Kommunens hållbarhetsstrateg Yasmine Dernelid som varit med och tagit fram hållbarhetsprogrammet noterar nöjt:

– Vad bra!

Hon arbetar till 70 procent med hållbarhetsfrågor - övriga 30 procent är hon miljöinspektör. Som hållbarhetsstrateg arbetar hon för att kommunen ska nå målen i hållbarhetsprogrammet, bland annat att minimera och sortera avfall.

– Under året har vi fokus på hållbara möten. Det kan vara att använda porslinsmugg istället för plastmugg, att tänka på vad man har för pålägg och att ha skype-möte istället för att åka till ett möte.

Under 2018 ska kommunala verksamheter enligt hållbarhetsprogrammet sortera avfall och det ska införas finnas ett kommunövergripande system för insamling.

– På miljökontoret har vi sortering. Många förskolor är jätteduktiga och på Alléskolan finns särskilda hus för sortering. Nu ska vi jobba med detta i hela organisationen och att få ett system. Vi går snart ut med ett brev till samtliga verksamheter och kommer också att titta på upphandling för hämtning av avfallet.