– Jag tycker det har varit otroligt givande att vara med i politiken, säger Mira Wedenberg.

Hon blev kommunalråd 2015 när företrädaren Magnus Hesse oväntat klev av uppdraget bara ett halvår in på den nya mandatperioden.

Under sommaren 2017 fick familjen Wedenberg tillökning. Mira Wedenberg hade en fast övertygelse att sitta kvar som kommunalråd på halvtid.

– Men det fungerade inte. Jag kände att jag inte räckte till. Som politiker kan man inte vara föräldraledig, jag var tvungen att lämna uppdraget, säger hon.

Samtidigt som Moderaterna meddelade att Bo Hasselblad skulle träda i som kommunalråd under 2018 var Mira Wedenberg öppen för att komma tillbaka till politiken efter föräldraledigheten.

Vid Moderaternas årsmöte under torsdagskvällen fastställdes partiets lista till fullmäktigevalet i september. Som nummer ett återfinns Mira Wedenberg.

– Jag tackade ja när jag fick frågan, säger hon.

Vad vill du uträtta i politiken under den kommande mandatperioden?

–  Det är inte upp till mig att avgöra det. Vi har i helgen ett möte inom Moderaterna där vi ska diskutera valprogrammet och upplägget. Det är först efter det som vi kan uttala oss.

På en punkt är hon tydlig:

– Vi måste fortsatt ha ordning och reda i ekonomin.

Hon framhåller soliditetsmålet, där Åtvidabergs kommun legat avsevärt under genomsnittskommunen vad gäller hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Ett av kommunens finansiella mål är att bli en genomsnittskommun sett till soliditeten.

– Vi ser ut att kunna klara det under denna mandatperiod. Vad det innebär framåt måste vi ta ställning till. Det är viktigt att vi skapar något som håller på kort och lång sikt, där vi också tar ansvar för kommande generationer så att de också ska kunna ta del av välfärdstjänster.

Ännu en person gör comeback inom Moderaterna. Det är Sverre Moum, som var kommunalråd under åren 2006- 2013 och en av de tongivande när S och M bildade majoritet 2006.

Sverre Moum har varit sammankallande i nomineringskommittén och tar också över som ordförande i Moderaterna efter Douglas Wedenberg. Moum återfinns också på 25:e och sista plats på fullmäktigelistan. Själv tonar han ner sin återgång till politiken.

– Det är ingen comeback som politiker. Jag finns med som stöd och med erfarenhet.

Arbetet att ta fram en lista till valet har varit utmanande. Ett 70-tal personer har tillfrågats. Många vill engagera sig, men saknar tid, uppger Moum.

Av de tillfrågade var 40 procent kvinnor, men på listan utgör kvinnorna bara en knapp fjärdedel av kandidaterna.

– Påfallande många av kvinnorna har uppgett tidsbrist. Jag tror att alla partier skulle välkomna fler kvinnor, men det tyvärr ut som det gör. Hälsa och familj måste få gå först, det gäller för alla.

Frågor om eventuell samverkan med Socialdemokraterna får anstå. Både Wedenberg och Moum hänvisar till kommande valresultat.