– För mig var det första besöket i Kenya. Det var helt fantastiskt, det märkligaste är att man upplever sådan livsenergi trots att många lever under svåra livsförhållanden. Man lyfts själv och får energi.

Mimmi Ericsson, som är vice ordförande i Kenyaföreningen sprudlar när hon berättar om sina upplevelser. Elin Thor, föreningens ordförande som genomfört sin fjärde resa till Kenya är inte förvånad.

– Man känner sig stärkt och längtar tillbaka.

Artikelbild

| Ungt ledarskap.. Elin Thor berättar att det praktiska arbetet i Kenya leds av unga volontärer utifrån tanken att tillit stärker självförtroende och leder till ansvar.

Båda berättar om syftet med resan; att på plats se, utvärdera, planera, möta volontärer och få en bild av ytterligare behov.

Det har gått åtta år sedan Åtvidabergs Kenyaföreningen bildades, efter ett utbyte mellan skolor i Åtvidaberg och Kenya. Samtidigt bildades i Kenya föreningen Pendo Amani, med ett löfte om årliga bidrag från Kenyaföreningen.

– Vi har ett avtal om att bidra med 50 000 kronor varje år, berättar Mimmi Ericsson.

Det är intäkterna, efter avdrag för hyra, från den second hand-butik som föreningen driver i Åtvidaberg. Pendo Amani bedriver sin verksamhet i Juja, en förort till Nairobi med 1,6 miljoner invånare. Här riktas insatserna mot skolan Gachororo med 1500 elever. Med åren har också ett lärocenter, Ingemar Ericsson center, som ligger fem minuters promenad från skolan, tillkommit.

Artikelbild

| Vill tillbaka. Mimmi Ericsson som var med och startade Kenyaföreningen år 2008 har gjort sin första resa till Kenya och är övertygad om att det blir fler.

Pendo Amani engagerar unga ledare för en rad fritidsaktiviteter vid skolan och centret. Vid skolan erbjuds eleverna sport, dans och sedan förra året undervisning i musik enligt systemet El Sistema. På centret som är växande erbjuds bland annat datastudier. Sex datorer som köpts in med skänkta medel och med månadsgivare som bekostar internetuppkoppling ger unga nya möjligheter.

För centret har Kenyaföreningen som mål att samla in ytterligare 20 000 kronor. Målet är att kunna erbjuda elever i skolan tillgång till läromedel och läxhjälp.

Insatserna har haft effekt. Vid möte med rektorn för Gachororo visades att elevernas samlade resultat, som mäts i poäng vid 15 års ålder, stigit.

– 2011 nådde fem procent av eleverna poäng för att studera vidare. Nu är man uppe i 50 procent, säger Elin Thor.