– Vi vill ha en camping med stugor och plats för husvagnar, tält och husbilar vid Bysjön.

Kommundirektör Robert Bredberg som haft i uppdrag att ta fram en lösning för en framtida camping i kommunen, berättade i veckan att det finns en lösning. I hans förslag flyttas stugorna 100-talet meter och placeras vid glasskiosken i området. Någon plats för husvagnar, tält och husbilar finns inte.

Som skäl anges ett servitut från 1981 som ger Baroniet Adelswärd rätt att säga nej till placering av bland annat en camping i området.

– Då får man flytta hela till campingen, så att den ligger precis utanför gränsen för servitutet, menar Anders Byström.