Partistöd delas varje år ut till de partier som fått mandat och platser i kommunfullmäktige. Storleken på det utbetalda beloppet avgörs av hur många mandat partiet har fått och beslutas slutgiltigen av kommunfullmäktige. Som ett motkrav till stödet förväntas mottagande parti varje år lämna in en skriftlig redovisning som visar hur pengarna har använts. Denna redovisning ska varje år lämnas in senast 30 juni för granskning. Vi kan nu avslöja att alla partier med platser i fullmäktige lämnade in sin redovisning för 2017 i tid förutom ett – Liberalerna. I Åtvidaberg kommuns regler för partistöd står att den mottagare som inte lämnat in redovisningen i tid ska bli utan partistöd för året efteråt, i Liberalernas fall alltså 2019 års stöd.

– Det är rent slarv från vår sida, det föll mellan stolarna. Vi har gjort fel men det är inget medvetet fel från vår sida, säger Liberalernas ordförande Anders Byström.

Partiet har nu skickat in redovisningen för de 26 880 kronor de fick för 2017 men det kommer inte att räcka för att få tillbaka stödet. Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Edlund (S) säger att det inte finns något utrymme för tolkning i den här frågan.

– Vi har regler som fullmäktige har tagit och då måste vi följa det. Sen kan man tänka sig att ändra på de reglerna i framtiden men i dagsläget är det de reglerna som gäller, säger Elisabet Edlund och fortsätter:

– Det finns heller inget parti som har reserverat sig mot de här reglerna utan det har vi alla gemensamt varit överens om.

Hon säger också att tjänstemän på kommunen har påmint Liberalerna om att redovisningen inte kommit in. Det är också dessa tjänstemän som nu ska verkställa beslutet om att inte betala ut 2019 års partistöd till Liberalerna. För Anders Byström och Liberalerna innebär det ett kortsiktigt ekonomiskt bakslag.

– För det första så beror ju mängden pengar som vi skulle ha fått in på hur det går i valet. Det gör att vi får en sämre valbudget till nästa val men man får rätta munnen efter matsäcken, säger Anders Byström.

– Det här är inget avgörande för partiet, det är ett avbräck men inget som stoppar att vi ska finnas kvar som parti i Åtvidaberg. Demokrati är demokrati och reglerna är reglerna.