– Bedrövligt, säger John Gentz i föreningen efter att en enig kommunstyrelse under onsdagen beslutat att föreslå fullmäktige att säga nej till en folkomröstning.

Över 2000 åtvidabergare skrev på föreningens listor för en simhall i Åtvidaberg.

–Vi har jobbat stenhårt och seriöst i föreningen, säger John Gentz och pekar inte bara på arbetet för en folkomröstning.

Föreningen har även lagt ner arbete för att ta fram budget-, personal- och investeringsplaner för ett återöppnande av simhallen. Under hösten har föreningen sökt en djupare dialog med kommunen.

Efter att kommunen låtit en konsult utreda simhallens skick har John Gentz träffat kommunens fastighetschef Kenth Rosén och därefter sökt kommundirektören Robert Bredberg. Bredberg i sin tur har svarat att han inte är redo att träffa föreningen före beslut om folkomröstning.

– Kommunikationen med kommunen har varit bedrövlig, säger Gentz och trycker på att det nu är upp till kommunen att ta kontakt för fortsatt dialog, inte minst med tanke på att samtliga partier, utom Moderaterna, i valrörelsen sagt sig vara positiva till driftbidrag för en simhall.

– Vi vill ha en långsiktig plan med prioriteringar och det var det frågeställningen för en folkomröstning handlade om, säger Gentz och markerar att bollen ligger hos kommunen nu.

– Kommunen måste visa vad man vill nu. Det skulle vara en bra gest att bjuda in föreningen.

Thomas Lidberg (S) tar inte den passningen. Han säger att det är föreningen som vill ha en simhall och det därför är upp till föreningen att komma till kommunen med en konkret kalkyl, där också frågan om ägande av simhallen måste redas ut.

– Det är föreningen som måste prestera något nu. Kommunens konsulter som utrett simhallen kom fram till helt andra pengar än föreningen. Enligt konsulterna krävs det investeringar på 25 miljoner kronor och drift på kanske fem miljoner kronor på det. Det är inte aktuellt. Om föreningen har andra siffror så måste den visa kommunen var vår konsult räknat fel. Så bollen ligger hos föreningen, säger Lidberg.