Kommunstyrelsen med ordförande Elisabet Edlund (S) i spetsen har satt upp riktlinjer för den framtida bostadsförsörjningen. Planen är att bygga 30 till 50 nya bostäder om året. Enligt riktlinjerna behövs 50 nya bostäder per år för att uppnå 13 000 invånare.

Oppositionsråd Joakim Magnusson (C) tror att målet är möjligt, men anser att kommunen måste våga vara offensiv samt sätta upp mål som harmoniserar.

– Vi tycker att det är lustigt att som första mål önska 13 000 invånare 2030 och sedan som andra mål planera för att bygga 30 till 50 bostäder per år, säger Joakim Magnusson.

Artikelbild

| Kritisk. Oppositionsråd Joakim Magnusson (C) anser att kommunen bör ha 50 bostäder om året som mål, samt fokusera mindre på tätorterna.

Han anser också att de nya riktlinjerna fokuserar för mycket på tätorterna. Kommunens vice ordförande Bo Hasselblad (M) håller inte med.

– Det är viktigt att komma ihåg att programmet gäller hela kommunen, säger han.

Närmast planerade nybyggen är lägenheter i Åtvidaberg och Grebo, eftersom äldre eller separerade familjer ska kunna lämna sina hus men ändå bo kvar. I sin översiktsplan pekar kommunen ut möjligheter till strandnära bygge vid några av de 250 sjöarna. Det är ett sätt att främja bostadsbyggnation på landsbygden.

Kommunen behöver växa för ekonomins skull och främst är det barnfamiljer man vill locka, enligt Elisabet Edlund (S).

Artikelbild

| Samtal. Det förs regelbundna samtal med lokala aktörer på bostadsmarknaden - och som en åtgärd ska ännu fler byggherrar kontaktas , förklarar Jennie Rothman på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Vi har naturen, skolan, föreningsliv och ett bra näringsliv. Tryggheten är stor, säger hon.

Femtio procent av de arbetande invånarna pendlar, främst till Linköping. Därför är ett gott samarbete med aktörerna i kollektivtrafiken en grundsten.

Artikelbild

| Tätort. Planer för nybygge gäller inte enbart centralorterna Åtvidaberg och Grebo, utan även landsbygd, menar Bo Hasselblad (M).

För fyra år sedan började det bli brist på bostäder i Åtvidaberg.

– Vi har haft en ökning på över 200 personer på två år och det har hänt mycket som skapar behov av mera bostäder. Under mandatperioden har vi jobbat för att ta fram detaljplaner, det här programmet och en översiktsplan för att ha en strategi att möta det här, säger Elisabet Edlund.

Under de senaste åren har det byggts tio till tjugo småhus, men få lägenheter. Behovet av nya bostäder gäller främst hyreslägenheter som har hiss eller är på markplan.

– De senaste två åren har det funnits ett markant större intresse från marknaden att bygga här i kommunen, och eftersom vi inte har ett eget bostadsbolag är vi avhängiga marknadens intressen, säger Bo Hasselblad.

Beslutet om riktlinjerna ska tas vid onsdagens kommunstyrelsemöte.