Det är beskedet från kommunalrådet Elisabet Edlund (S) i juni om att det inte blir någon folkomröstning under valet den 9 september, som fått frustrationen att stiga inom den ekonomiska föreningen Åtvidabergs simhall.

Under våren lämnade föreningen in ett folkinitiativ med 2 200 namn för en folkomröstning för ett ”ställningstagande om att kommunen skall avsätta medel för igångsättning och drift av en simhall i Åtvidaberg.”

Föreningens ordförande John Gentz hade förhoppningar om att en folkomröstning skulle kunna genomföras den 9 september och döljer inte sin besvikelse över beskedet att en folkomröstning skjuts upp till maj nästa år. Han uppskattar heller inte att majoriteten uttalat att en utredning om simhallens skick och status måste bli klar innan medborgare har något att ta ställning till.

– Vår fråga handlar inte om skicket eller den befintliga simhallen. Det enda vi vill få rösta om är om kommunen ska avsätta pengar för en simhall i Åtvidaberg.

Tålamodet har runnit ut. I Facebook-gruppen ”Vi som vill ha simhall i Åtvidaberg” manar John Gentz medborgare att agera i samband med valet.

– Vi vill visa att man inte tagit folkinitiativet på allvar. Man kan till exempel fråga om var man lägger sin röst på simhallen.

Konkret föreslås att de som vill tar en blank valsedel och skriver simhallen på denna och lämnar fram den till rösträknare eller lägga på rösträknarnas bord (lappen får inte läggas i valkuvert- då blir rösten ogiltig).

– Rösträknare kommer troligen att lägga lapparna i papperskorgen, men blir ett sätt för oss som ville folkomrösta att ändå säga vad vi tycker.

För John Gentz handlar det också om att inte låta simhallen bli en enskild valfråga som avgör vad väljarna röstar på.

– Som förening är vi politiskt obunden. Vi ska se åt lösningar istället för på politik. Man ska inte behöva rösta si eller så för att få igång en simhall. Det är därför vi velat ha en folkomröstning.

John Gentz vill inte skapa oreda på valdagen. Han vill ha en stillsam aktion där medborgare visar att man velat folkomrösta.

Uppmaningen är inte känd för Carl Donnér (M), ordförande i kommunens valnämnd som nu tillsammans med kommunens valkansli får hantera frågan om eventuella protester.

– Vi får diskutera detta och hålla oss informerade. I vallokalerna ska det vara ordning. Det ska tryggt och vi ska säkerställa demokratin, säger han.

På valmyndighetens pressjour uppges att ansvar för genomförande av val ligger på kommunerna och att fråga om ordning i vallokaler anges i vallagen (se faktaruta)