Kommunalrådet Elisabet Edlund (S) inledde sopplunchen för näringslivet i fullmäktigesalen med en bostadspolitisk tillbakablick över den gångna mandatperioden:

– Vi har jobbat mycket med att få fram fler bostäder, olika bostadstyper och mark att bygga på. Det går rykten om att vi inte gör något, men vi har gjort massor under den här fyraårsperioden.

Elisabet Edlund påtalade bromsklossen att många detaljplaner överklagas. Att det i onödan kan ta tre-fyra år innan en detaljplan går igenom, i stället för att klaras av på ett par år. Bristen på kommunägd mark är ett annat bekymmer.

Artikelbild

| Daniel Wittzell, längst till höger, visade stolt de moderna lägenheterna i den gamla kvarnen från 1905. Från vänster ses Anders Gustafsson, Johan Hjalmarsson, Kjell Johansson och Jeanette Andersson – några av deltagarna på näringslivsträffen.

– Åtvidabergs kommun är ingen stor markägare. Vi måste hela tiden söka efter mark. Det vore önskvärt om markägare hörde av sig och flaggade för att de vill sälja.

Elisabet Edlund lyfte fram att ökat bostadsbyggande kommer att vara en av huvudfrågorna även för den nya politiska majoriteten från den 1 januari.

Kommunalrådet Bo Hasselblad (M) säger att stora framsteg gjorts på bostadsfronten, men påpekar samtidigt att det är viktigt att inte tappa fart:

– Särskilt de två senaste åren har vi märkt ett ökat intresse bland byggherrar för att bygga i kommunen, framför allt i centralorten och Grebo.

Artikelbild

| Nya bostäder har varit en bristvara i Åtvidaberg. Med gamla kvarnen får Åtvidaberg tio nya. Bilden är från den lyxiga toppvåningen, där platschefen Mikael Sönner pratar med några av dem som var med på rundvandringen.

Jenny Grönesjö Norén, chef för samhällsplanering och kommunikationer, informerade om detaljplaneprocessen och flirtade samtidigt med dem som kan vara intresserade av att dra i gång nya bostadsprojekt:

– Vi tror på Åtvidaberg, att vi kan växa. Vi är flera nya på kommunen som jobbar med planering och exploatering. Vi vill gärna hjälpa till för att öka bostadsbyggandet, vilket är vårt uppdrag.

Artikelbild

| Stort intresse för de nya bostadsrätterna. Camilla Palmqvist och Anette Mild pratade engagerat och uppskattande om lägenheterna.

Jenny Grönesjö Norén ser med spänning fram emot att förverkliga Grebo-Norrby-projektet:

– Det är vårt häftigaste projekt. Ambitionen är att påbörja första etappen 2021. Vi vill gärna ha dialog med byggherrar som vill bygga.

Omkring 1 000 personer bor i Grebo. På Norrby-området planeras för villatomter och annan boendeform för omkring 600­­–1 200 personer, det vill säga en kraftfull tillväxt av Grebo.

Som ett exempel på driftiga entreprenörer på bostadsfronten berättade Daniel Wittzell historien om hur den gamla kvarnen på Järnvägsgatan förvandlats till bostäder:

– Vi har gjort ett landmärke i Åtvidaberg, visat att vi kan. Hoppas att jag inspirerat andra att skapa något. Men man måste själv ta den största risken och inte tro att någon annan ska göra det. Det här är mitt första fastighetsprojekt, men kanske inte mitt sista.