IVO, Inspektionen för vård och omsorg gjorde under hösten förra året en tillsyn på ett boende i Norrköping.

Där fann IVO flera personer, som utifrån beslut och behovsnivå, inte kunde vara placerade i den aktuella verksamheten. En av dessa kom från Åtvidaberg och hade placerats där efter beslut av den sociala myndighetsnämnden.

IVO inledde en tillsyn av myndighetsnämnden och kom fram till att nämnden brustit i sin handläggning.

Nämnden hade inte kontrollerat om det företag som drev boendet hade tillstånd att bedriva den insats som nämnden beslutat om.

Nämnden hade också brustit i sin bedömning av vilken typ av boendeform som är lämplig utifrån ungdomens behov och funktionsnivå.

Kommunen angav i sitt yttrande till IVO att de tidigare anlitat det aktuella företaget för andra typer av anpassade vårdalternativ och att de förutsatte att verksamheten hade tillstånd.

Robin Taylor, områdeschef inom vård- och omsorgsförvaltningens individ- och familjeomsorg, uppger att förvaltningen idag har en ny funktion för att säkerställa det IVO anmärkt på.

– Vi har en resurssamordnare, säger han.

I uppdraget ingår bland annat att göra tillståndskontroll av de leverantörer kommunen använder för olika placeringar.

I fråga om bedömningen av boendeform, säger Robin Taylor: – Vi gjorde den bedömningen då.

IVO anger i sitt beslut att ytterligare uppföljning av nämndens handläggning kan komma att göras.