Programmet på datorskärmen går i höstens färger, en kontrast till sommarens skarpt rosa program med lovaktiviteter.

– Vi har en färg för varje lov, säger Malin Forsling Parborg och berättar att kommunen med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen och tillsammans med föreningen fyller loven med aktiviteter.

Socialstyrelsen bidrar med 227 000 kronor till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år.

Artikelbild

| Kommunen smygstartar höstlovet med höstlovskul i sporthallen redan den 27 oktober.

– Storleken på bidraget utgår från kommunernas socioekonomiska förutsättningar.

För Åtvidabergs del innebär bidraget att kommunen under läsåret kan sammanställa aktiviteter och arrangemang under alla skollov; sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

– Vi gör det tillsammans med föreningar. Inför varje lov frågar vi föreningar om de kan göra något för barn och ungdomar. De kan få tillgång till sporthallen utan att betala hyra. Vi tar på oss att marknadsföra aktiviteterna i ett program som vi delar ut till alla barn i skolan.

Höstlovet börjar måndagen den 29 oktober. Kommunen tjuvstartar redan lördagen den 27 oktober med höstlovskul i sporthallen.

– Det blir hoppborg, fotbollsgolf, uppblåsbara hästar som man kan ha race med och kanske tv-spelsturneringar. Det kommer finnas en hel aktivitetspark där man kan testa olika saker.

I veckan som kommer bjuds bland annat teater, workshop i hur man skriver låtar och musik, redskapsgymnastik, sagostund, film, dans och pyssel.

Kommunen har också hyrt en buss för en utflykt till Flygvapenmuseet i Malmslätt.

– De barn som går på frita i Åtvidaberg kommer att åka med två bussar. För de som inte går på frita har vi en egen buss, där man kan åka tillsammans med en förälder eller mor- och farförälder om man är yngre, säger Malin Forsling Parborg och tillägger att fritidshemmen på landsbygden kommer erbjudas liknande resa vid kommande lov.

Bakom Socialstyrelsens bidrag till kommunerna ligger ett regeringsbeslut från 2017. Syftet är att:

• stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet

• utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter

• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Malin Forsling Parborg tolkar bidraget som ett sätt att ge alla barn meningsfulla lov.

– Man ska inte bara vänta ut lovet. Man ska behöva fundera på om det kostar något att göra något. Vi vill ge barn fina minnen från sitt lov och ge dem något att kunna berätta om, säger hon.