Det var 2014 som kommunen gick in i ett tioårigt hyresavtal med Mannes bygg AB.

Avtalet var en del i en trepartsuppgörelse som skulle rädda Kulturhuset undan fortsatt förfall och ge Åtvidaberg nya hyresrätter. För kommunens del handlade det också om att rädda stora salen i Kulturhuset. Många föreningar och privatpersoner hade under året tryckt på om behovet av samlingslokaler.

Den ekonomiska föreningen som drivit Kulturhuset sålde till Mannes bygg AB. Samtidigt undertecknade dåvarande kommunalrådet Lennart Haraldsson (S) ett hyreskontrakt, värt tre miljoner kronor under tio år.

Artikelbild

| 2014 rädddades Kulturhuset undan förfall. Den ekonomiska föreningen som drivit Kulturhuset sålde till Mannes bygg som byggde lägenheter i huset och tecknade hyresavtal med kommunen om stora salen.

– Vi behöver lokaler för kulturen, sa han då 2014.

Men Kulturhusets stora sal har inte gett kommunen de intäkter som kommunen förväntade.

Tanken var att kommunen skulle få tillbaka hyran om 300 000 kronor om året genom att hyra ut stora salen, både internt och externt.

Under 2017 fick kommunen in 116 000 kronor på uthyrning.

Artikelbild

| "Vår organisation har inte lyckats hyra ut mera, då blir det så här", säger fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson (S).

Till och med september i år har kommunen fått in hyror för 40 000 kronor. Enligt Anna-Lena Grusell, verksamhetschef med ansvar för bland annat Kulturhuset, väntas ytterligare uthyrning om 10 000 kronor till under året.

– Vi har tre återkommande hyresgäster. Det är föreläsningsföreningen, PRO och Joyvoice. Vi har också någon enstaka annan aktör emellanåt, främst från föreningslivet, säger Grusell.

Hon lägger till att en mångårig hyresgäst i Kulturhuset, Teater Traska, meddelat att man inte vill hyra lokalerna under december-januari.

– Det gör att det går bort 40 000 kronor i hyresintäkter.

En orsak till att hyresintäkter uteblivit är också att kommunen stoppat all uthyrning för privata fester i Kulturhuset.

– Det hade blivit en del störningar under fester där det förekommit alkohol och hyresgästerna har reagerat, säger Anna-Lena Grusell som tidigare i år fick i uppdrag att justera reglerna kring uthyrning.

– Vi har löpande tagit in vad som gäller, säger hon och nämner att kommunen per automatik säger nej till förfrågningar om tillställningar där det väntas förekomma alkohol.

Något generell riktlinje om att det inte får förekomma alkohol i kommunens lokaler finns inte.

Nyligen hölls en after work på Alléskolan för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. Öl och vin fanns att köpa.

I Facetten finns lokaler för extern uthyrning, främst riktat till näringslivet. Där har det hållits flera tillställningar med alkohol och planeras för ytterligare.

Åter till Kulturhuset. Lennart Haraldsson, som idag är ordförande i fullmäktige, är besviken på att kommunens intäkter inte blivit större.

– Vår organisation har inte lyckats hyra ut mera, då blir det så här, säger han.

Haraldsson går tillbaka till 2014. Då räknade kommunen med att stora salen skulle hyras ut internt för omkring 150 000 kronor.

–  Bland annat skolorna var där mycket innan, men hyr inte där alls idag, säger Haraldsson och påpekar brister i den tekniska utrustningen.

Lennart Haraldsson hyr idag lägenhet i Kulturhuset. Han får frågan om kommunens engagemang 2014 var kopplat till att han då planerade att hyra lägenhet.

– Nej. Det alla ville 2014 var att rädda Kulturhuset och att behålla stora salen. På sikt tror jag inte att kommunen kommer fortsätta hyra salen. Det har kommit till nya samlingslokaler, bland annat i Facetten.

Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, reagerar på de låga hyresintäkterna.

– Jag kände inte till att det var så och tycker att lokalerna skulle utnyttjats bättre. Jag vet inte vad vi ska göra åt det, man kan ju inte tvinga någon att hyra in sig, säger han och avser att ta upp frågan.

Kommunen är enligt hyresavtalet från 2014 bunden till att hyra stora salen i ytterligare sex år.