På SD Åtvidabergs årsmöte avgick Jan Svensson som ordförande efter att ha lett föreningen under fem år. I sitt avgångstal talade han om föreningens utveckling, från de första åren med en handfull medlemmar till en förening med drygt 70 medlemmar och mandat i fullmäktige.

Till ny ordförande valde ett enhälligt årsmöte Joakim Gustavsson, som varit vice ordförande under två år.

Med sig i styrelsen får han som vice ordförande Michelle Svensson och som andre vice ordförande Mikael Göransson.

Jan Svensson kvarstår som ledamot. Övriga i styrelsen är Richard Svensson, Carl Sääv, Göran Forslund och Gösta Eriksson med Johan Nilsson och Håkan Kaldenvik som ersättare.

Årsmötet leddes av riksdagsman Jonas Andersson (SD).

Vi har sökt avgående och tillträdande ordförande för kommentar, men utan att lyckas.