Det är personalutskottet, kommunstyrelsens beredande organ i personalfrågor, som föreslår att instifta de två priserna. Syftet är dels att uppmuntra sina enheter på verksamheterna att våga testa nya metoder, och dels att uppmärksamma de arbetsplatser som kommit med goda idéer inom arbetsmiljö eller kompetensförsörjning under året.

– Och sprida de goda idéerna från arbetsplatser till andra, säger Monica Holmberg, HR-Chef på Åtvidabergs kommun.

Målet är också att vara en attraktiv arbetsgivare.

Artikelbild

| Nytt pris. Kommunen väntas besluta om att prisa årets bästa arbetsplatser inom arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

– Kompetensförsörjning är vår stora utmaning och arbetsmiljön tror vi är viktig för kompetensförsörjningen. Det hänger ihop. Man kan inte bara rekrytera - utan man måste ha en arbetsplats, säger Monika Holmberg.

På onsdag väntas kommunstyrelsen besluta om nya priserna. Sedan ska man informera ut i verksamheterna om hur nomineringarna ska gå till, via chefer och massmejl.

– Det går att föreslå någon annan enhet, eller sig själv, förklarar hon.

Personalutskottet föreslås bestämma vinnarna och utdelningen ska vara under årets sista kommunfullmäktigemöte i december.

Man hoppas att de olika arbetsplatserna, vilka kan vara allt från förskolor och hemtjänsten till kommunens städavdelning, väljer att se 2018 som en möjlighet att utvecklas till det bättre.

– Priset är definitivt en morot.