Två gånger om året håller Näringslivscentrum, kommunen och Företagarna i Åtvidaberg en gemensam sopplunch.

Det har visat sig vara uppskattat.

–Det är positivt att man på ett ganska lättsamt sätt kan få information och träffa andra företagare och kommunen, säger Ulla Bohlin, som driver Hälsofabriken i Åtvidaberg.

Artikelbild

| Ulla Bohlin som driver Hälsofabriken, fick liksom övriga lunchgäster en stor portion kommunal information.

Dryga 40-talet andra ur näringslivet och kommunen – ledande politiker och tjänstemän, samlades under måndagen för en gemensam lunch. Till en smakrik gulaschsoppa serverade kommundirektör Robert Bredberg nästintill en hel meny av information under rubriken "Nuläge och framtidsblick ur ett kommunalt perspektiv".

Som en slags förrätt visade han bilder över kommunens organisation, med ett 30-tal olika verksamheter, ungefär 900 anställda och med en omsättning om 860 miljoner kronor årligen, där lagkrav om god ekonomisk hushållning anger att resultatet ska uppnå två procent av omsättningen.

– Det är för att klara en god samhällsservice över tid.

Kommunen har som ett av sina finansiella mål att nå en soliditet som är likvärdig genomsnittskommunen i landet.

– Det kräver att vi lämnar mer i resultat. Vi når närmare fyra procent i år.

Det har tidigare kommit signaler om att Åtvidabergs kommun kan nå sitt soliditetsmål i år. Robert Bredberg flaggade åter för det.

– Vi ser ut att kunna nå dit i år.

Fler anrättningar serverades. Bland dessa nämndes inom vård och omsorg behovet av ytterligare gruppbostäder, centrumnära trygghetsboende för att minska trycket på särskilt boende och utbyggnadsplanerna för Kopparsvanen.

Inom skolorna sker en treårig kvalitetssatsning från och med höstterminen.

– Historisk sett har vi underpresterat under 20 års tid. Vi har helt enkelt haft dåliga resultat, sa Bredberg och la fram planen för förändring:

– Vi ska få till mera grundläggande uppföljningar, vi ska jobba med tidigare insatser, inkludering och kollegialt lärande.

Kulturcentrum, flyktingläget, infrastruktur, mellankommunala samarbeten och bostadsförsörjning passerade, liksom en del kommunala utmaningar. Kompetensförsörjning är en.

– Vi har jättestora behov och behöver anställa 250 personer inom fem år.

Den gemensamma lunchen ska vara en timme. När klockan är två minuter i ett konstaterar Robert Bredberg att tiden inte räcker till för mer. Han sätter stopp vid hållbarhetsfrågor och fiberutbyggnad.

Ulla Bohlin är nöjd även om inte hela informationen hanns med.

– Jag har fått ett grepp om vad kommunen arbetar med nu, säger hon.