Kommundirektör Robert Bredberg och socialchef Sara Waernér bekräftar att tre kommunanställda vid provtagning testat positivt för covid-19.

–  Det upptäcktes förra veckan. De har fått lämna prov och fått svar under förra veckan, säger Sara Waernér. 

Hon påpekar att samtliga tre anställda hanterat situationen på "ett jättebra sätt".

Artikelbild

| Sara Waernér, socialchef i Åtvidabergs kommun bekräftar att vård- och omsorgspersonal drabbats av covid-19.

– De har gått hem så fort man uppvisat symptom. De är sjukanmälda och vistas hemma. 

Vet du om de kunnat sprida smitta på sina arbetsplatser? 

– Det kan jag inte svara på. De har inte varit på jobb vid uppvisade symptom. 

 

Enligt Sara Waernér arbetar de tre drabbade på olika arbetsplatser och har inte arbetat ihop. Ytterligare personal ska ha testats, men fått negativt resultat på covid-19. 

– Vi söker just nu svar på hur vi ska göra för att få klartecken på när man är smittfri och kan gå tillbaka i arbete.

Inga personer som bor på kommunens boenden har bekräftats vara smittade. 

– Där vill jag poängtera att vi sköter basala hygienrekommendationer, som alltid. Man byter kläder och sköter handhygien.

Hur har ni det med tillgång på exempelvis handsprit och munskydd?

– Vi har, men vi har inga stora lager. 

 

Inom vård och omsorg är sjukfrånvaron i nuläget generellt högre än normalt. 

– Det beror dels på den slopade karensdagen, dels på rekommendationen om att man ska stanna hemma vid minsta symptom. Vi har skypemöte inom ledningsgruppen för vård och omsorg varje dag för att stämma om vi kan hjälpas åt vid frånvaro, säger Waernér.