Carin Palm (S) håller koll på fötterna över spången som nu förbinder B-fabriken med Åssagården. Nedanför rinner vattnet stilla.

– Det brukar vara mer vatten, säger kommunens kulturutvecklare Malin Forsling Parborg som ingår i den grupp av tjänstemän som har i uppdrag att ta fram planer för Kulturcentrum.

Etapp två är redan igång. Det är en satsning på drygt tre miljoner kronor, som till häften finansieras av statliga Boverket och som ska förbinda de olika delarna i kvarteret med varandra.

Artikelbild

| Än så länge är det bara en spång över det vatten som flyter mellan de fabrikslokalerna. Carin Palm (S) följs av partikamraterna Anki Sjöö Törner och Peder Griph. Den riktiga bron är i svart metall och är tre meter bred.

– Det ska bli öppet, ljust och kännas tryggt att gå här, säger Forsling Parborg.

Under onsdagen går fullmäktige på rundtur.

– Vi ska se möjligheterna, säger fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson (S) men överlåter åt det fullmäktige som tar över efter valet, att ta beslut om kommande investeringar.

En bit in i B-fabriksgränd står portarna till en av lokalerna öppna. 79-åriga Lilles Rydberg (L) har gått här förr:

Artikelbild

| Lillies Rydberg (L) känner igen sig i de gamla fabrikslokalerna. Här jobbade hon som springflicka mellan 1955 och 1958.

– Jag var 16 år när jag började som springflicka på den kemisk-tekniska fabriken. Har gjorde man vaxer och polish. Jag hämtade prover här till labbet mellan 1955 och 1958.

Nu planeras för en bowlinghall med sex banor och restaurangdel.

Artikelbild

| "Än så länge går det att rädda tegelfasaderna, men inte om man väntar tio år.", säger kommunens stadsarkitekt Felix Lotz.

Arbetet med utvecklingen av Kulturcentrum har sin grund i tidigare kommunala beslut, som alla lett till att kommunen köpt in lokaler i området.

–  Alternativet var att det skulle bli en tegelhög här bara, säger Lennart Haraldsson.

Artikelbild

| B-fabriksgränden ska öppnas, dels mot Bruksgatan och dels genom passager och bro mot Åssagården.

Planerna är många, och har kommit fram genom många möten med elever i grundskolan och gymnasiet, med föreningar och andra intressenter i området.

Utbyggnaden är planerad att ske i etapper, under förutsättning av att fullmäktige skjuter till pengar för både underhåll och investeringar. För 2019 finns ännu inga beslut.

Artikelbild

| Gjuteriet - en plats för teater, musik och fest.

Politikerna lotsas vidare in en lokal som planeras för ungdomsgård, en plats att hänga på. Turen går vidare in i en lokal för hantverk, där lokala hantverkare ska kunna hyra plats på längre eller kortare tid. Ett stycke fram i B-fabriken kliver gruppen i gjuteriet, tänkt för teater, mässor, fester med mera. Gruppen stannar upp vid muren mot Bruksgatan, som under året ska öppnas och göra det möjligt att ta sig via den blivande bron till Åssagården.

Kommunens nye stadsarkitekt Felix Lotz som tillträdde för fyra månader är imponerad av arbetet hittills, men pekar på att tiden kan rinna iväg.

Artikelbild

| Tiden har stannat, kanske när arbetarna lämnade gjuteriet.

– Än så länge går det att rädda tegelfasaderna, men inte om man väntar tio år.