Så här års lägger den politiska organisationen budgetdirektiv. Det blir en slags riktlinjer för kommunens förvaltningar i arbetet att ta fram budgetförslag för åren 2019-2021.

Den sittande majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna lämnar direktiv som i mycket påminner om tidigare års direktiv.

– Det stämmer. De baseras på den överenskommelse vi slöt inför mandatperioden, säger M-kommunalrådet Bo Hasselblad och konstaterar att direktiven inte innehåller några omvälvande eller nya förslag.

Här återfinns de frågor majoriteten arbetat med under mandatperioden, som till exempel läsgaranti inom skolan, ökat utbud av boende inom vård och omsorg, engagemang för utveckling av riksväg 35, fortsatt utveckling av centrum och de strategiska orterna samt utveckling av besöksnäringen.

Bo Hasselblad påpekar att de direktiv som läggs nu för budgetåren 2019-2021 är speciella på grund av det är valår. Direktiven läggs av sittande majoritet, men nästa års budget, som kommer att byggas på direktiven, kan komma att administreras av en helt annan majoritet.

– Man inte kan komma med alltför drastiska förändringar nu. Då ger man bort sina valstrategier, säger Bo Hasselblad, men hintar samtidigt om att det komma nya förslag i valkampanjen.

Ytterligare två partier i kommunstyrelsen; Sverigedemokraterna och Centerpartiet la fram egna förslag på budgetdirektiv.

SD:s förslag till direktiv bygger på frågor som SD fört under mandatperioden, dels i motioner, dels i tidigare budgetyrkanden och förslag.

Det gäller bland annat fria trygghetslarm, terapihundar, 500 kronor mer i månaden för kommunens sjuksköterskor, varm mat till brukare, sommarlovsentreprenörer, pengar till återöppnande av simhallen, fri frukt i förskolan och TBC-vaccin till barn och unga.

Centerpartiet kommer med nya förslag i sitt förslag till direktiv. Det gäller kommunala sommarjobb till alla gymnasieungdomar på Facetten, att kommunen ska jobba för att 100 procent ska ha tillgång till fiber och att kommunen ska utreda eventuellt behov av ett kommunalt bostadsbolag.

C lyfter också en del egna frågor som varit aktuella under mandatperioden, till exempel att kommunen ska anta regionen och länsstyrelsens livsmedelsstrategi som sin egen.

Förslagen från C och SD avslogs i kommunstyrelsen. S+M-majoriteten drev igenom sina egna direktiv, som nu går vidare till fullmäktige för definitivt beslut.