Det föreslår SD i en motion till fullmäktige efter att asylboendet på hotell Stallet avvecklats.

Partiet menar att behovet av trygghetsbostäder ökar i takt med en åldrande befolkning.

– Det är en chans också att få loss bostäder om äldre kan flytta in i en mellanboendeform, säger Jan Svensson (SD) som undertecknat motionen.

Hotell Stallet har varit ute till försäljning en längre tid. Ägaren Tord Önnegren, Roomzzz Fastighets AB har antytt att det är ont om spekulanter och att bolaget vill förbereda sig för att eventuellt bygga bostäder i egen regi.

Jan Svensson säger att han vill att kommunen utreder möjligheten att utreda om Stallet kan passa som trygghetsboende.

– Jag föreslår inget konkret.

Vill du att kommunen ska köpa hotell Stallet?

– Kommunen får komma fram till det bästa alternativet i en utredning.

Även Centerpartiet har tryckt på behovet av fler trygghetsboenden i kommunen. Partiet lämnade vid senaste fullmäktige in sin motion och med menade att med riktlinjer ökar möjligheterna för tillskapande av trygghetsbostäder i hela kommunen.