Förra året fick kommunen 1,65 miljoner kronor för att anlägga ett kulturstråk vid Kulturcentrum.

Bakom bidraget som är tänkt att ”förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden” står statliga Boverket, som kräver att kommuner som tar emot bidrag också finansierar en del av projekten.

Kommunen har nu påbörjat arbetet att skapa ett kulturstråk. Det ska skapas en förbindelsegång i gamla B-fabriken och en bro till Mumslokalen på andra sidan bruksdammen.

I projektet ingår även att ta upp ett hål i muren mot Bruksgatan och att snygga upp i B-fabriksgränd.

SD ställer nu S+M-majoriteten till svars i en interpellation, som undertecknas av Jan Svensson (SD). Bland annat skriver SD att partiet "inte fått ta del av något beslutsunderlag vad gäller att beställa och bygga en bro."

SD pekar på att det under 2014 togs beslut om ett visionsdokument, där varje skede kräver separata beslut och medelsanvisningar.

SD vill bland annat veta om majoriteten anser att kommunens ekonomi är så bra att det finns utrymme till en bro och andra projekt. Vidare vill SD ha svar på vad som menas med separata beslut och medelsanvisning.

Majoriteten kan besvara interpellationen vid kommande fullmäktige, som hålls den 30 maj.

– Det är vår ambition, säger kommunalrådet Bo Hasselblad (M) som i nuläget inte vill kommentera SD:s frågor.

Han säger att tjänstemän fått i uppdrag att skriva förslag till svar på interpellationen och att S och M inte diskuterat frågorna.