Det var i en interpellation som SD krävde en rad svar av majoriteten kring det gångstråk med bro som ska förbinda Bruksgatan med B-fabriksgränd och Åssagården. Boverket har skjutit till 1,6 miljoner kronor i bidrag och arbetet är igång.

"SD har inte fått ta del av något beslutsunderlag vad gäller att beställa och bygga en bro", skrev SD:s gruppledare Jan Svensson i interpellationen som lämnades in i mitten av maj.

Han pekade också att majoriteten missat att följa det visionsdokument som fullmäktige antog 2014, bland annat för utveckling av Kulturcentrum.

– Där står att det krävs separata beslut och medelsanvisning för varje skede. Det har inte skett, hävdade Svensson i talarstolen i fullmäktige under onsdagen.

Kommunalrådet Elisabet Edlund (S) var inte sen att bemöta kritiken. Hon gick tillbaka till november 2016, då fullmäktige tog beslut om budget för 2017.

Hon riktade sig mot Jan Svensson:

– Om du, Jan, läst den budgeten så vet du att vi avsatte 1,5 miljoner kronor för utveckling av Kulturcentrum. Redan då fanns det en plan på en bro för ökad tillgänglighet i området.

I det skriftliga svaret till Jan Svensson citeras text ur budget 2017. "För att fullfölja intentionerna av utvecklingen av ett kulturcentrum i de historiska industrikvarteren runt Gamla torget måste området vidareutvecklas med fysiska ingrepp. Biblioteket måste vidare utvecklas så det skapas ytterligare mervärden, de olika delområdena måste kopplas ihop (bl a med en bro)".

Oppositionsrådet Joakim Magnusson (C) gick också tillbaka till budgetbeslutet för 2017.

– Elisabet har helt rätt. Beslutet togs 2016, sa han och återknöt till debatten då.

– Vi ville stryka de 1,5 miljoner kronorna till utveckling av Kulturcentrum. Vi är inte emot Kulturcentrum, men ansåg att det inte var rätt att lägga pengarna där då. Vi ville ha dem till skollokaler, bostadsförsörjning och utbildning.

Joakim Magnusson påminde också Jan Svensson om att SD inte deltog i budgetbeslutet.

– Är det att ta ansvar? Det är här i fullmäktige vi ska säga ifrån.

Jan Svensson klev åter upp i talarstolen:

– Det är som Joakim säger, vi var inte med i beslutet. Det var för att vi inte fick lämna vårt budgetförslag.

Efter debatten var Jan Svensson inte nöjd.

– Det är inte preciserat vad pengarna skulle gå till, sa han och menade att det inte framgår av svaret hur gångstråket ska användas.