Det var i december förra året som fullmäktige tog beslut om en ny måltidspolicy. Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa öppnade för mer av lokala och närproducerade livsmedel.

Kommunen valde också att ta tillbaka kosten i egen regi. Avtalet med Sodexo upphörde under sommaren och sedan 1 juli är det kommunens nya kostenhet med kostchefen Jenny Pettersson som rör om i grytorna.

Jenny Pettersson var inbjuden till fullmäktige i förra veckan för att informera om den nya kostenhetens arbete:

– Det har blivit mer svensk mat på våra fat, sa hon engagerat och berättade om att uttalade krav i upphandlingar, exempelvis animalieproduktion under svensk djurskyddslagstiftning, lett till att kommunen kunnat köpa in svenskt kött och fågel, samt mer av närproducerade rotsaker och grönsaker.

Den anrättningen uppskattades. Jenny Pettersson fick applåder för sitt arbete.

Efter fullmäktige la SD ut ett inlägg på facebook och sin lokala hemsida. Partiet konstaterade efter kostchefens information: ”Detta har endast tack vare SD i Åtvidaberg blivit en realitet.”

Vidare: ”Detta skulle aldrig blivit en realitet om inte SD på olika sätt varit så drivande via interpellationer, debattartiklar och foldrar”.

Varken kommunalråden Elisabet Edlund (S) och Mira Wedenberg (M) eller oppositionsrådet Joakim Magnusson (C) håller med om att SD varit drivande och ensamt kan ta åt sig äran av hur den nya måltidspolicyn fallit ut.

– Det blir mycket av propaganda när SD uttrycker sig så, säger Mira Wedenberg med skärpa.

Istället lyfter hon, tillsammans med Edlund det arbete majoriteten lett och som kostchefen följer. Därtill att SD i debatten förbisett gällande lagstiftning, bland annat kring Lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Vi har mycket att förhålla oss till, exempelvis LOU är en enorm utmaning. Jag vet att kostchefen jobbar strategiskt efter våra beslut och efter de förhållanden som regelverken anger.

Elisabet Edlund går tillbaka till valrörelsen 2014, då LRF i Åtvidaberg uppvaktade partierna om kosten med ett krav om svenska och närproducerade råvaror.

– Vi stod alla partier i en debatt på Gamla torget och var överens om att göra något bättre. Jag var tydlig med att vi behövde mera kunskaper innan vi tog ställning. Det var där vår kunskapsresa startade, menar Edlund som tillsammans med flera andra politiker deltagit i workshops, möten och studieresor.

Mira Wedenberg har deltagit i ett regionalt arbete lett av landshövding Elisabeth Nilsson för att ta fram regional livsmedelsstrategi, men också lett barn- och utbildningsutskottets arbete kring frågor om maten till förskola och skola.

– Jag tycker att vi haft en stor samsyn kring kosten. Det är inte SD:s förtjänst att vi har den policy vi har idag, säger Wedenberg.

Joakim Magnusson instämmer.

– Det är absolut inte SD:s förtjänst.

Joakim Magnusson framhåller att Centerpartiet drivit på i kostfrågan sedan den förra mandatperioden. Samtidigt ger han S+M-majoriteten beröm för arbetet med måltidspolicyn.

– Det de gjort hittills kring kosten är bra, säger han, men tillägger att han själv yrkat på mera preciserade krav om andelen svenska/närodlade livsmedel i enlighet med den regionala livsmedelstrategin.

Jan Svensson (SD) försvarar SD.s uppfattning. Han menar, trots kritiken från S, M och C, att SD är det parti som ska åt sig äran av hur den nya måltidspolicyn fungerar i praktiken. ´

– Vi har haft debattartiklar och lagt en intepellation om maten.

Står du bakom det ni skriver på facebook om att "mer svensk mat på fat" blivit en realitet endast på grund av SD?

– Vi anser att vi varit drivande. Policyn skulle inte funnits utan SD:s engagemang. Men man skulle kanske formulerat det på att annat sätt.