– Det är utrett nu, säger ÅFF:s kassör Martin Siggesjö.

I mejl till kommunen hänvisade ÅFF till "överfakturerade fakturor avseende 2018".

– Vi var inte överens om tiderna som kommunen fakturerat för, säger Martin Siggesjö och uppger att kommunen och ÅFF haft olika mening om i vilken omfattning ÅFF hyrt anläggningar, däribland Kopparvallen, av kommunen.

Det bekräftas av kommunens fritidsutvecklare Patrick Friberg som hanterar bokningar av kommunens planer och fritidslokaler.

– ÅFF hade bokat tider som inte använts. Vi är överens om att bokningarna inte stämmer, säger han och anger att en förklaring är att ÅFF gjort bokningar enligt ett gammalt system och att flera personer varit inblandade.

Större delen av hyrorna för 2018 har, som vi berättat, reglerats. Kvar är en faktura om drygt 150 000 kronor.

– Vi är överens med ÅFF om att gå igenom denna, säger Patrick Friberg som räknat med att vara klar med genomgången i mars.

Martin Siggesjö säger att ÅFF inte försökt åka snålskjuts och slippa undan hyror.

– Vi vill bara att rätt ska vara rätt, säger han.

Under 2018 ändrades systemet för bokningar. Planer och lokaler ska bokas enligt ett digitalt system som är tillgängligt på kommunens hemsida.

– Det gäller för alla nu. Kopparvallen kommer troligen inte att vara sökbart för alla eller för spontanbokningar, men det finns tillgängligt för de som brukar hyra. Det är mycket tydligare och jag tror att både kommunen och ÅFF är överens om det, säger Friberg.