– Jag vill inte gå med på en försäljning på så dåliga och luddiga premisser, säger Astrid-Marie Jonsson bestämt.

När kommunstyrelsen hade försäljningen på sitt bord i veckan avstod hon från att delta i beslutet om att sälja ridskolan i Vrånghult till Stall Hästkullen AB för 5, 5 miljoner kronor.

– Jag ifrågasätter inte köparen, bara försäljningen, betonar hon.

Även partivännen Joakim Magnusson hade invändningar i kommunstyrelsen. Han anser att det borde ha fattats ett politiskt beslut om försäljning innan försäljningsprocessen startade.

– Det tycker jag också, säger Astrid-Marie Jonsson, men hennes kritik är betydligt skarpare och rör en kommande fastighetsbildning och ändring av nuvarande detaljplan, som enligt Jonsson ska syfta till att köparen ska kunna använda mangårdsbyggnaden som bostad.

Kommunen köpte mangårdsbyggnaden år 2008 för 3,2 miljoner kronor för att motverka konflikter mellan boende och den intilliggande industriverksamheten, som kan nå bullernivåer dygnet runt.

Åtvidabergs ridkubb fick hyra mangårdsbyggnaden för lägerverksamhet, men har i kontakt med kommunen kunnat hyra ut den som bostad på rivningskontrakt.

När kommunen annonserade ut anläggningen under sommaren ställde Corren frågor om mangårdsbyggnaden skulle tillåtas som bostad. Samhällsbyggnadschef Rikard Spalle svarade att det inte skulle gälla permanent.

Astrid-Marie Jonsson ifrågasätter kommunens pris för hela anläggningen om det blir möjligt att bo i Vrånghult.

– Vi köpte huset för 3,2 miljoner kronor 2008 och har byggt ett nytt ridhus, och ska sälja för drygt 5 miljoner. Dessutom ska vi godkänna en affär utan att veta om en detaljplaneändring kommer att överklagas. Då skulle vi inte äga frågan längre.

Hon fortsätter:

– Vi vet inte vilken affär vi gör. Det har inte varit tydlighet kring bostadshuset. Jag kommer stå fast vid mitt ställningstagande när fullmäktige tar upp försäljningen.

Corren har sökt Rikard Spalle för kommentarer kring mangårdsbyggnaden. Kommundirektör Robert Bredberg har inte kommentarer under fredagen, utan vill återkomma nästa vecka.

Kommunalrådet Elisabet Edlund (S) kommenterar den del som rör Joakim Magnussons yrkande med att kommunstyrelsen inte har som princip att ta beslut om eventuella försäljningar förrän det finns ett avtal att ta ställning till.