Under förra året lade kommunen ut sin anläggning i Vrånghult till försäljning. Ett skäl var att hyresgästen sedan många år, Åtvidabergs ridklubb, inte kunnat betala arrende för anläggningen under större delen av 2017 och aviserat bristande betalningsförmåga även under 2018.

Priset sattes till 5,6 miljoner kronor. En handfull spekulanter svarade på kommunens annonsering. Två lokala gick vidare till förhandlingar; Stall Hästkullen AB samt Jessica Johansson och Fredrik Klint.

– Vi valde till slut att gå vidare med Hästkullen, säger kommunens samhällsbyggnadschef Rikard Spalle och uppger att kommunen inte kunnat tillfredställa den andre spekulantens önskemål om ytterligare mark.

Artikelbild

– Den mark kommunen har i området är prioriterat för industrimark. Vi kommer att kunna arrendera ut en till två hektar för beten, men inte mer.

Kommunen och Hästkullen AB har i dagarna undertecknat ett intentionsavtal, som ska leda till ett skarpt köpeavtal för övertagande den 1 juni i år.

– Planen är att det ska tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars, säger Rikard Spalle

Av intentionsavtalet framgår att kommunen säljer anläggningen för 5,45 miljoner kronor. Det är 150 000 kronor lägre än utgångspriset.

Artikelbild

– Åtvidabergs ridklubb äger exempelvis en del fasta inventarier, som boxar som värderats till 150 000 kronor. Klubben och köparen kommer att göra upp om dessa.

Övriga inventarier som klubben äger kommer att sammanställas.

– Vi kommer därefter att jämföra dessa med hyresskulden och kvitta inventarier mot skuld därefter, säger Rikard Spalle.

Av avtalet framgår tydligt två förutsättningar; att det godkänns politiskt och att köparen ser till att på såväl kort som lång sikt driva ridverksamhet och ridskoleverksamhet riktat mot allmänheten.

Ulrika Andersson, som driver Stall Hästkullen AB tillsammans med maken Joacim Andersson och döttrarna Sara och Elin Andersson, ser kommunens krav som en självklarhet.

– Vi vill utveckla ridskolan, säger hon på telefon från Holland där hon är för att köpa hästar.

Familjen driver handelsstall och importerar främst hopphästar avsedda för tävling. Så sent som förra sommaren byggde man eget ridhus hemma på anläggningen i Falerum, som man nu avser att sälja.

– Vi har velat utveckla och förändra vår verksamhet. Kanske driva handelsstall i mindre skala genom att ta in färre hästar och hålla dem kvar i träning längre. När Vrånghult dök upp så kändes det perfekt.

Döttrarna som är 23 och 22 år har en gedigen hästbakgrund med tävlingsmeriter på elitnivå, men saknar ridlärar-utbildning.

– Vi kommer att anställa en utbildad ridlärare och tjejerna kommer troligen att vidareutbilda sig.

Kommunens försäljning har väckt reaktioner, bland annat på sociala medier där både försäljning och tilltänkt köpare har ifrågasatts. Ulrika Andersson har förståelse för oron.

– Det blir förändringar, men vi vill tänka positivt. Vi skulle aldrig lämna allt vi byggt upp i Falerum om vi inte trott på att vi kan göra något bra i Vrånghult.

Hon nämner att familjen vill göra flera satsningar, som att bygga ytterligare ett ridhus och skapa en anläggning för större tävlingar och en omfattande tävlingsverksamhet. Hon ser att ridskoleverksamhet och handelsstall kompletterar varandra.

I intentionsavtalet trycker kommunen på att köparen rekommenderas att samarbeta med en förening.

– Det vill vi absolut. Tanken är att vi driver ridskola i aktiebolag och att bolaget sköter allt som har med fastigheterna att göra. En förening kan vara med om det roliga, som tävlingar och aktiviteter för barn och ungdomar. Vill vill få barn och ungdomar att vara mer tid i stallet.

Familjen Andersson har varit drivande i starten av Föreningen Sportryttarna som har sitt säte i Falerum.

–  Jag ser gärna att det är Sportryttarna som följer med till Åtvidaberg, säger hon och hoppas kunna samla ryttare och hästfolk i Åtvidaberg till en förening.

Ulrika Andersson pekar på att det finns liknande samarbeten kopplat till privatägda ridskolor, bland annat i Skogslotten och Rappestad.

– Jag tror att det är ett vinnande koncept. Vi har som mål att få fler ridande och tror att Sara och Elin kan vara goda förebilder.