Historien börjar med att hembygdsföreningen bestämde sig för att bygga upp en raserad damm – ursprungligen från år 1725. Den här restaureringen gjordes år 1992, men när allt var klart uppstod en rättsprocess som slutade med att de tvingades riva dammen igen.

I det läget ställde länsstyrelsen i Östergötland krav som innebar att vattennivån i Borkhultsån sänktes till en lägre nivå än innan dammen byggdes upp. Detta ledde i sin tur till att en kvarn som Lars Nilsson äger fick skador på grunden.

Lars Nilsson stämde därför staten och krävde 3,2 miljoner kronor i ersättning. Enligt honom orsakades skadorna av de krav på grävning länsstyrelsens ställde och tingsrätten ger honom rätt – men ändå inte helt rätt.

Enligt domen är inte hela sänkningen av vattenståndet länsstyrelsens fel och därför blir skadeståndet endast 500 000 kronor.

Domen består dessutom av två delar. Lars Nilsson vann den ena, men förlorade den andra. Den senare handlar om en avloppsanläggning som enligt Lars Nilsson måste flyttas efter att länsstyrelsen utfört utfyllnad i Borkhultsån.

Enligt tingsrätten är det inte ens bevisat att avloppsanläggningen tagit skada och i den delen förlorar alltså Lars Nilsson.

– Jag har fått rätt, men därifrån till att få fullständigt rätt är det tydligen en bit. Jag har inte fått allt jag stämt staten på, konstaterar han.

Han kallar länsstyrelsens hantering av dammen för ett övergrepp.

– Det finns tydligen tjänsteandar i länsstyrelsen som känner sig som gudarna på Olympen och då får väl jag försöka hjälpa dem att komma ner därifrån – om de inte hittar själva, som han väljer att uttrycka det.

Karin Fridell, länsjurist vid länsstyrelsen i Östergötland, säger att myndigheten ännu inte tagit ställning till om man ska överklaga domen. Angående Lars Nilssons anklagelse om övergrepp säger hon:

– Det är inte vår inställning, givetvis. Eftersom det blev en domstolsprövning av ärendet så var ju inte vi och Lars Nilsson eniga.

Om Lars Nilsson ska överklaga till hovrätten eller inte har han ännu inte bestämt.

– Nej, jag måste ha lite hjälp för att bedöma det, säger han.

Eftersom han bara vann en mindre del av målet så måste han betala de advokatkostnader som motparten haft – dessa uppgår till 90 000 kronor plus ränta. Han måste dessutom stå för sina egna advokatkostnader som är ungefär lika stora.