I veckan som gick träffades banchefer och representanter för tio golfbanor i länet på Sjökrogen och Villan för att gemensamt studera och resonera kring hållbarhet. En bit bort över Bysjön ligger Åtvidabergs golfbana, en av de tio som under året kan komma att nå den internationella miljöcertifieringen On Course.

– Vi vill tala om för omgivningen att vi är rätt så bra på miljö, förklarar Björn Gustafsson, ordförande i Östergötlands golfförbunds ban- och hållbarhetskommitté.

Han har en bakgrund som klubbdirektör i Landeryds golfklubb och tycker att golfbanor fått en oförtjänt stämpel:

Artikelbild

| Gemensamt mål. Lars Bonnevier, Björn Gustafsson och Marcus Carlgren jobbar för mera hållbara golfbanor.

– Totalt sett tycker jag att vi skött oss bra, men det finns de som tror att vi exempelvis vräker ut gödning på våra banor.

Men går det inte åt stora mängder konstgödsel för att hålla banorna fria från mossa?

– Nja, det viktigaste är att gräsmattan är tät, då kommer det inte in mossa, svarar Gustafsson och ger istället exempel på golfbanor som jobbar för hållbarhet.

– Man gör insektshotell, sparar rishögar för faunadepåer, sparar träd, låter bli att rensa dammar och man skyddar insekter, växter och biotoper.

On Course är ett webbaserat system med fokus på att golfbanor världen över ska certifieras utifrån ett flertal delmål för hållbarhet. Det rör bland annat resurser, natur och samhälle.

– Samhällsdelen kan handla om att golfbanorna är öppna för alla. Att man bjuder in olika grupper ur samhället, men också att det finns möjlighet att kunna promenera vid banorna.

Svenska golfförbundet har som ambition att 100 klubbar i landet ska certifieras senast år 2020. Östergötlands golfförbund stöttar den ambitionen och står för hela kostnaden på 15 000 kronor per klubb som deltar.

Mjölby golfklubb klarade samtliga krav under förra året och fick certifieringen.

– Det krävs ett seriöst och omfattande arbete från föreningarna och de anläggningar som drivs privat. Mycket dokument som miljöplaner och policys ska fram, säger Björn Gustafsson.

Marcus Carlgren, vd i Åtvidaberg Golf Resort uppger att man jobbar enligt projektplanen för att nå certifieringen, men också att hållbarhet inte är något nytt.

– Vi vill få ett bevis på att vi jobbar hållbart. Vi väger in hållbarheten nu när vi bygger nytt. Vi får till exempel en avfallskvarn för att avfall ska kunna användas som biogas. Vi har också gjort stora investeringar i maskinparken, med elhybrider.

Förresten, det börjar grönska. När öppnar golfbanan?

– Klockan tio, svarar banchefen Lars Bonnevier.

Men vilken dag?

– Det vet jag inte än. Vi vårstädar den 6 april, sen får vädret styra.