– Det är en resa, sa Edlund som tillsammans med fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson (S) blickade både bakåt och framåt i sina invigningstal.

Haraldsson stod för tillbakablicken:

– Vi började prata om detta för tio år sedan. Skulle det bli en tegelhög här eller skulle vi försöka rädda området åt kommande generationer.

Idag har vi svaret. S+M-majoriteten drev igenom förvärv av fabrikslokaler och beslut om en flytt av biblioteket.

– Alla gillade inte det, men idag tror jag att många i alla fall är positiva till att vi fått en mötesplats här.

Edlund gick vidare med framtiden. En del är visioner, annat klart för byggstart. Kulturstråket med en öppning i stenmuren mot B-fabriksgränden och en bro som ska förbinda B-fabriken med Åssa-området ska genomföras och finansieras med stöd av Boverket.

– Vi kommer också att bygga ut museerna. Brukskultur får större lokaler och får flytta in i Mumslokalen, det knyter museerna.

Bakom ryggen på scenen i biblioteket finns åtskilliga kvadratmeter råa ytor att utveckla.

– Vi vill skapa en mötesplats för ungdomar här. Det finns stort behov av det.

Längre bort mot Bruksgatan till väntar mer lokaler.

– Till hantverkare, och till film och teater.

För den långa tegellängan som löper utmed parkeringen finns andra planer.

– Vi vill flytta bowlinghallen hit.

Vilja är en sak, ekonomi en annan.

– Vi har begränsad ekonomi, men kommer att söka statliga bidrag. Det är viktigt för staten också att bevara områden som dessa.

Tiden är en annan faktor.

– Allt kommer inte göras i år, men kanske inom nästa mandatperiod, sa Edlund.