Åtvidabergs kommun har genom åren hållit sig långt framme när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner.

Men för 2018 faller Åtvidabergs kommun med 26 placeringar, från plats nummer 21 för 2017 till plats nummer 47 för 2018.

Kommunen hamnar på plats nummer sju av länets 13 kommuner, med Kinda i topp på en tolfte plats och med Norrköping i botten med plats nummer 191.

Det är elfte gången som SKL och MSB jämför kommunerna utifrån en rad faktorer kopplade till trygghet och säkerhet. De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Åtvidabergs kommun använder sig av jämförelsen. Bland annat har kommunen i sin vision angett "bra vardagsliv och trygghet" som ett av fyra framgångsförhållandena. Det upprepas i kommunens verksamhetsmässiga mål som anger att Åtvidaberg ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner: "Kommunen ska i trygghetsundersökning tillhöra de 30 procent tryggaste kommunerna."

– Vi klarar det målet. Vi är inom det 30 procenten, konstaterar kommunalråden Thomas Lidberg (S) och Joakim Magnusson (C) unisont.

Samtidigt ställer de sig frågan om vad som lett till tappet och uppger att Åtvidabergs tapp får ses över.

Mellan åren 2013 och 2017 har kommunen haft bättre placeringar, med en 13:e plats under 2014 som bäst. Under åren 2013 och 2015 var kommunen enligt jämförelserna med bland topp-tre i länet.