– Vi har haft utbildningstillfällen i avvikelsehantering för all personal inom vård- och omsorg, säger Anna Andersson, utredningssekreterare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åtvidaberg.

Ett resultat: anmälningar om lex Sarah (missförhållanden och risk för missförhållanden) samt avvikelser har skjutit i höjden.

Under de senaste veckorna har, som Corren berättade i förra veckan, ett flertal av kommunens sjuksköterskor slagit larm om en mycket pressad arbetssituation till följd av uppsägningar och sjukskrivningar. Det finns ytterligare anmälningar om andra missförhållanden och avvikelser.

Bland dem finns anmälan från ett särskilt boende, där en boende med misstänkt fraktur förflyttade till rullstol trots att förflyttning inte ska göras. En annan rör ett boende, där flera brukare uttryckt rädsla för en personal. En tredje rör medicin som skulle leverats med posten, men som kom på villovägar.

Det ökade antalet anmälningar, tror Anna Andersson inte beror på sämre förhållanden inom kommunens vård och omsorg. Hon får medhåll av Hanna Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Båda lyfter utbildningarna som hållits för omkring 400 anställda, där avvikelserapportering gåtts igenom noggrant och varit uppe för diskussion.

– Tidigare har vi sett en osäkerhet kring avvikelserapportering. En kvalitetsrevision visade att avvikelser, dokumentation och introduktion behövde prioriteras, säger Anna Andersson.

Både Anna Andersson och Hanna Karlsson klargör skyldigheten att rapportera avvikelser, missförhållanden /risk för missförhållande och vårdskada.

– Det handlar inte om att peka ut någon enskild, utan för att se var vi brister och vad vi kan förbättra, säger Hanna Karlsson.

– Syftet med avvikelsehantering är att hitta faktorer för att undvika att det händer igen, tillägger Anna Andersson.

Med tydliga rutiner, menar de att vården blir bättre och mera patientsäker.

– Det blir också enklare för personalen som utför arbetet. Vi ser det som positivt att den ger underlag för att förbättra verksamheten.

Det ökade antalet anmälningar leder till merarbete. Anna Andersson utreder anmälningar enligt lex Sarah, Hanna Karlsson att utreda lex Maria (vårdskada). Efter genomförd utredning avgörs om ärendet ska skickas vidare till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

– Det är allvarliga missförhållanden som skickas vidare, säger Anna Andersson och antar på förhand att den andelen inte kommer att öka.