Den vädjan kommer till kommunen från en kvinna som bor i området vid Sandtagets förskola.

Där är hastigheten begränsad till 30 km/h och tydligt utmärkt med både 30-skyltar och skyltning om att det är barn och förskola i närheten. Det finns också en liten, ganska obetydlig vägbula i början av 30-sträckan.

Men, påpekar kvinnan, det är ytterst få som följer hastighetsbegränsningen. Hon skriver: "Vi i kvarteret är rädda att låta våra barn leka ute pga detta. Barn är oberäkneliga och även om de vet vad som gäller så finns det inte en chans att någon av bilarna som passerar i Jägmästarebacken skulle kunna stanna om ett barn sprang ut i vägen."

Kvinnan vill ha åtgärder och föreslår fysiska farthinder. "Kanske något man sicksackar emellan alternativt fler vägbulor (som då också är just bulor)". Hon välkomnar också polisen för hastighetskontroll.