Joakim Magnusson pekar på bostadsbristen i Åtvidaberg. "Vi måste få till fler bostäder. Då främst bostäder för äldre", skriver Magnusson.

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen bildades i samverkan med kommunen för att få fram bostadslägenheter med hyresrätt för vård-, omsorgs- och trygghetsboende.

Trygghetsbostäder erbjuder boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice.

Det ger en grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre, menar Magnusson och skriver : "Vi vet ju att längtan efter bostäder för äldre i alla delar av kommunen är hög samtidigt som vi har många äldre i vår kommun".

Han nämner ytterligare fördelar med trygghetsbostäder - ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård- och omsorg i kommunens olika delar samt att det i förebyggande syfte minskar behovet av flytt till särskilt boende och ökar rotationen på vår bostadsmarknad.

Joakim Magnusson föreslår att fullmäktige ger RKHF Kopparsvanen i uppdrag att snarast arbeta fram förslag till och genomföra byggnation av trygghetsbostäder.