Under onsdagen klubbade fullmäktige igenom en rad val. Ett av valberedningens förslag möttes av protest från SD.

Det gällde valet av kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd. Föreslagen var Mira Wedenberg (M).

Joakim Gustavsson (SD) föreslog istället sin partikamrat Jan Svensson (SD) och motiverade sitt förslag med att Svensson, utöver ett heltidsjobb bedrivit oppositionspolitik under den senaste mandatperioden.

Han motiverade vidare med att M och KD röstat för den nya majoritetens (S+C+V+L) budgetförslag för 2019.

– Då kan de under 2019 inte driva någon oppositionspolitik på riktigt, hävdade Gustavsson.

Mira Wedenberg skakade på huvudet och avstod från debatt. M har tidigare motiverat sitt stöd till budget för 2019 med att partiet tillsammans med tidigare majoritetspartnern S, tagit fram både budgetdirektiv och deltagit i budgetarbetet under året.

Frågan om vem som skulle få uppdraget kunde inte avgöras med ett enkelt förfarande. Rickard Svenssons (SD) begäran om votering slutade med sluten omröstning.

M och SD är till antalet mandat, sju vardera, lika stora. M:s samverkan med KD gav ytterligare en röst på Mira Wedenberg. Men fler fyllde i hennes namn på röstsedlarna, även om praxis vid val som detta har varit att majoriteten samlat avstått från att rösta på oppositionens kandidater.

Voteringen slutade med 16 röster för Wedenberg och sju för Svensson. Tolv ledamöter avstod.

I ett senare ärende markerade Mira Wedenberg att hon kommer att bedriva oppositionspolitik och att hon avser höja kvalitén på debatterna i fullmäktige.