Vägen från Tjällmo mot Godegård är avstängd för allmänheten fram till den 5 maj på grund av pågående arbete med skogsbranden norr om Tjällmo.

För att dirigera om trafiken tillfälligt till en alternativ väg har orangea pilmärken med färdriktning satts upp längs med vägen till Godegård via Kristinefors.

När trafiken i området tilltog under onsdagsförmiddagen blev det smått kaotisk då många bilister var på väg till Godegård marknad.

Artikelbild

| Ulrika Johansson

Informationsskyltarna i Godegårdskorset, där väg 211 och 110 möts, satt till en början långt upp i korset, vilket gjorde att trafikanterna inte såg dem innan de svängt mot Godegård. 

Resultatet blev stor förvirring och potentiellt farliga trafiksituationer när trafikanterna på olika sätt försökte vända om. 

På platsen fanns inga trafikvakter som kunde informera om alternativa vägar. Vid klockan 11 anlände personal från räddningstjänsten för att flytta skyltningen längre ned mot väg 211 och trafikanternas synfält.