En kommunal brygga, anlagd på kommunens mark i Villans trädgård har diskuterats flitigt på sociala medier den senaste tiden. En fråga som ställdes på Facebook var: "Är det någon som vet vad tanken är med den...."

I den efterföljande diskussionen lyftes farhågor om att bryggan tillkommit för de som redan bor i de nybyggda villorna eller kommer flytta i det blivande fyrvåningshuset på Bysjöstrand, alldeles i anslutning till bryggan.

Kommunens samhällsbyggnadschef Rikard Spalle har exakt svar:

– Så är det. Tanken och ambitionen har redan från början varit att bryggan ska ingå i själva Bysjöstrandsprojektet.

Han fortsätter:

– Båtplatserna ska i första hand hyras ut till de som bor i villorna på Bysjöstrand och till de som kommer att bo i punkthuset.

I första hand? Kan kommunen verkligen ge en särskild grupp åtvidabergare förtur till platserna när kommunallagen anger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika?

– Det är en bra fråga, det får vi titta på. Men vi har inte sett några kontroverser i detta. Vi har hela tiden utgått från att bryggan ska vara till för de boende. Det har ingått i projektet.

Rikard Spalle uppger att han haft kontakt med bostadsspekulanter som haft förfrågningar om båtplatser. Kommunen har också muntligt gett de två entreprenörerna som bygger ut Bysjöstrand garantier om båtplatser i anslutning till boendena.

Finns det skriftliga avtal?

– Nej, svarar Rikard Spalle.

Redan år 2013 antogs en detaljplan för Bysjöstrand. I den anges att en brygga ska anläggas och skötas som en gemensamhetsanläggning med maximalt en båtplats per boendeenhet.

Samtidigt påtalas i planen att allmänheten inte ska uppleva bryggan som privatiserat område. Det innebär att den som vill får beträda bryggan, sitta på den och doppa fötterna i vattnet.

Kommunen rensade på egen bekostnad strandlinjen och grävde ut i vattenbrynet för anläggningen under förra sommaren. Även bryggan köptes in av kommunen förra året för i storleksordningen 200 000 kronor. Samtidigt anlades en istigningsplats för kanoter i närheten av bryggan.

Johan Gustafsson, ansvarig verksamhetschef på Åtvidabergs kommun arbetar nu för att ta fram en modell för uthyrning av de tio båtplatser, som finns på Bysjöstrand.

Han säger som Rikard Spalle att platserna i första hand är avsedda för boende på Bysjöstrand.

– Vi kommer att fråga de boende i första hand. Om det finns lediga platser kan man erbjuda dem åt andra.

Tanken är att upplåtelsetiden ska vara två år, och att den som hyr platsen måste lägga in en båt för att få hyra platsen. Om platserna inte räcker finns möjlighet att bygga på den befintliga bryggan.

Under nästa år finns planer på ytterligare båtplatser i Bysjön. Det gäller längs sjön vid Skiteken.

Johan Gustafsson påpekar att det i området idag ligger 40-talet båtar, varav flera vrak, utan tillstånd.

– Tanken är att vi ska rensa upp där och bygga en båtplats som allmänheten ska kunna ansöka om plats vid.

Än så länge rör det sig om planer och några pengar för projektet finns ännu inte avsatta.

För samtliga båtplatser finns en viktig restriktion - det är enbart roddbåtar och kanoter - som får användas på Bysjön. Sedan länge råder förbud mot motorbåtar.